Aktiespararna

Getinge vinstvarnar för Q2 - aktien rasar

Av Finwire/Redaktionen
19 juni 20232 min lästid
Medicinteknikbolaget Getinge förväntar sig en negativ påverkan om cirka 400 miljoner kronor på ebita-resultatet i andra kvartalet 2023.

Huvudorsakerna är ytterligare utmaningar under maj-juni relaterat till kvalitet samt komponenttbrist inom Acute Care Therapies två produktområden Cardiopulmonary samt Cardiac Assist. Företaget förutser en negativ påverkan på försäljning, mix och lönsamhet för resten av året, framgår det av ett pressmeddelande.

Getinge har tidigare informerat om en möjlig brist i den sterila förpackningen för förbrukningsvaror för ECMO-terapi (HLS- och PLS-set) inom produktområdet Cardiopulmonary. I maj 2023, informerade Getinge kunder globalt om en frivillig återkallelse av Quadrox, vilket förväntas påverka nettoförsäljningen resten av året.

Getinge arbetar aktivt med att lösa dessa kvalitetsutmaningar. För förbrukningsvaror pågår arbete parallellt med att förbättra existerande förpackning samt med att utveckla en ny förpackningslösning som förväntas vara klar i slutet av 2023/ första halvåret 2024, följt av en ansökan till regulatoriska myndigheter.

Inom Cardiac Assist, upplever Getinge kvalitetsutmaningar för både förbrukningsvaror (ballonger) samt hårdvara (pumpar) för aortaballongpumpar (IABP), vilket har lett till minskad försäljning och ökade kostnader i kvartalet. Den pågående globala fältåtgärden för att lösa kvalitetsutmaningarna relaterade till pumpen förväntas färdigställas slutet av 2023/ första halvåret 2024, följt av en ansökan till regulatoriska myndigheter.

Parallellt har komponentbrist för pumpar pågått sedan 2022 och förväntas vara löst från tredje kvartalet i år. Den senaste kvalitetsutmaningen som gäller en ballong-komponent påverkar också global nettoförsäljning och lönsamhet i kvartalet, dock förväntas leveranser starta under det andra halvåret 2023.

Getinge arbetar aktivt med att lösa dessa utmaningar, men oförutsedda händelser kan påverka de ovan nämnda tidslinjerna. Bolaget håller en telefonkonferens i dag den 19 juni klockan 14.15.

Rapporten för andra kvartalet släpps den 18 juli.

GetingeAktietips

Dela med dig