Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

Gör-det-själv-marknaden fortsätter sin starka tillväxt

wysiwyg_image

”Coronavinnare” och ”vinnare på hemmatrenden” har blivit två vedertagna utlåtanden och detta har synts hos bolag som är verksamma inom renoveringar och påbyggnader i hemmet - Byggmax, Nobia och BHG Group.

Frågan alla ställer sig – är deras ökade vinster, omsättningar etc. här för att stanna, eller är detta slutet av en gyllene period som nu har nått sin topp?

Byggmax rapporterade den 15 juli och siffrorna visar att trenden, som startades i slutet av Q1 2020, är fortsatt stark. Omsättningen steg med 13,4 procent och rörelseresultatet ökade från 347 MSEK till 446 MSEK.

Den viktiga rörelsemarginalen landade på 15,7 procent, vilket är en ökning med 1,8 procentenheter.

Om resultatet per aktie studeras är ökningen 5,7 kronor, vilket ska ställas mot 4,39 kronor för samma period föregående år. ”Rekordresultat”, står det att läsa i rapporten för det andra kvartalet.

Bolaget skriver att de har fortsatt investera och expandera sitt butiksbestånd och intåget i Danmark fortgår. ”Vi har fortsatt att uppgradera och expandera vår butiksportfölj. Butik 3.0, ett koncept med bredare utbud av kategorier och bättre kundupplevelse som adderar cirka 6 procent försäljning per butik, utgör nu hälften av butiksportföljen. […]

Vårt intåg i Danmark har fortsatt bra. Den förvärvade verksamheten Næstved Lavpristræ (“NLT”) utvecklades väl och NLT-butikerna fortsatte att öka andelen varor från Byggmax leverantörskedja”, skriver VD, Mattias Ankarberg.

De ökade råvarupriserna, som även syns inom verkstad och industri, har Byggmax varit duktiga på att skjuta vidare till slutkund. Det är b.la. just detta som framkommer när den starka rörelsemarginalen analyseras.

Bolaget har som mål att ligga på 7-8 procent och således är den nuvarande på 15,7 procent mycket imponerande.

Som investerare måste man bedöma om de ökade priserna till slutkund är långsiktigt hållbara. Förvisso går många kunder till Skånska Byggvaror, ett bolag inom Byggmax-koncernen, som är ett lågprisalternativt, likväl kvarstår frågan om hur hållbart nuvarande priser kommer att vara. 

Beträffande kommande halvår finns ingen oro eller försiktighet från VD att skönja. ”Vår syn är fortsatt att gör-det-själv-marknaden kommer vara större efter covid-19 pandemin än före, men inte på samma nivå som under pandemin.

Skiftet mot lågpris accelererar ytterligare, när högre marknadspriser och växande e-handel gör att fler kunder jämför aktörernas priser.”

De ökade råvarupriserna är något som köksbolaget Nobia inte varit lika snabbfotade att parera. I sin rapport som släpptes den 19 juli skriver VD, Jon Sintorn, att man visserligen har ökat sina priser, men inte i samma takt och grad som råvarupriserna ökat.

Bolaget betonar att deras insatser kommer att synas under det tredje och fjärde kvartalet. Emellertid tycktes detta inte räcka för att lugna marknaden, som på rapportdagen handlade ned bolaget med 12 procent och sedan ytterligare 4 dagen efter.

Var nedgången, under vilken b.la. styrelseledamot Jan Svensson köpte fler aktier till ett värde om 0,7 MSEK, befogad? Allt är relativt, men dels sett till att bolagets aktiekurs gått starkt under 2021, dels tveksamheten kring bolagets förmåga att parera prisökningarna på komponenter finns fog för en viss nedgång.

Dock – om man enbart studerar rapporten och de siffror som bolaget presenterade framkommer en något mer positiv bild. Omsättningen ökade nämligen från 2 741 MSEK till 3 622 MSEK, vilket motsvarar en organisk försäljningstillväxt på 35 procent.

Rörelseresultatet ökade från -43 MSEK till 347 MSEK och rörelsemarginalen var 9,6 procent (-1,6). Vad som ändå var mindre positivt var det operativa kassaflödet, som minskade från 716 MSEK till 618 MSEK.

Nobia har mycket av sin verksamhet i Storbritannien och således följer investerare utvecklingen på den marknaden extra noga. Jon Sintorn ägnar relativt mycket av sitt VD-ord för öriket:

”I Storbritannien bygger vi åter upp orderboken för konsumentförsäljningen efter att ha haft stängt under den mycket viktiga vinterförsäljningen under första kvartalet. Den organiska tillväxten i regionen var 97% jämfört med förra året, men jämfört med 2019 motsvarar det en minskning med 15%.

Vi förväntar oss att konsumentförsäljningen normaliseras under tredje kvartalet, givet att det inte blir någon ytterligare nedstängning, medan vi förväntar oss att segmenten för allmännyttiga bostäder och Londons fastighetsmarknad tar längre tid att återhämta sig.

Positivt är att tillväxten inom hantverkarsegmentet fortsätter att utvecklas bra. Vi kommer att fortsätta investera för att stärka kunderbjudandet där ytterligare.”

En konkurrent till Byggmax är BHG Group, som tidigare hette Bygghemma. Idag, den 22 juli, kom de med räkenskapsårets 2021 andra kvartalsrapport. Precis som Byggmax levererar BHG Group, med VD Adam Schatz, en bra rapport som på flera punkter överträffar analytikernas estimat.

Såväl omsättningen som rörelseresultatet ökar. Jämfört med föregående års andra kvartal ökade det förstnämnda från 2 694,9 MSEK till 3 550,6 MSEK och det sistnämnda från 222 till 261,6 MSEK.

Den viktiga rörelsemarginalen var 7,4 procent, vilket är lägre än den på 8,2 procent från samma period 2020 och lägre än Byggmax sådana på 15,7 procent.

Även om mycket är positivt i BHG:s rapport, finns också diverse plumpar. Analytiker hade förväntat sig ett resultat efter skatt på 205 MSEK, vilket ska jämföras med 147,2 MSEK från Q2 2020.

I år kom det andra kvartalets resultat att landa på 199,9 MSEK, vilket således är en höjning från förra året men något under de av analytikerna förväntade siffrorna. Även kassaflödet var sämre än samma period föregående år – 605 MSEK mot 2021 års andra kvartals 336,1 MSEK.

Beträffande ökade råvarupriser och produktionsstörningar skriver VD:

”Som vi rapporterat de senaste kvartalen kännetecknas de globala produktions- och logistikkedjorna fortsatt av en mix av flaskhalsar och prisstegringar. Dessa påverkar samtliga aktörer på våra marknader. Vi var tidiga med att identifiera denna problematik och vidtog åtgärder för att manövrera i en miljö med längre ledtider och gradvisa produktkostnads- och konsumentprisökningar.”

Som det framgår har BHG varit lika snabbfotade som sin konkurrent Byggmax och betydligt snabbare än köksbolaget Nobia.

När dessa tre bolagsrapporter – Byggmax, Nobia samt BGH Group - studeras framkommer det som vi redan sett i flera andra bolag och sektorer. Vi ser bra rapporter som visar att det sker tillväxt, men att tillväxten möter motstånd i form av ökade råvarupriser och diverse produktionsstörningar, såsom leveransproblem och komponentbrist.

Alla tre bolag handlas till låga värderingar, vilket vid en första anblick kan te sig egendomligt. Dock måste man komma ihåg att de har haft ett gyllene år bakom sig och att världens samhällen just nu håller på att öppnas upp.

Kommer världen att återgå till det normala? Eller kommer det fortsätta att vara mycket arbete hemifrån, vilket möjliggör för mer tid att renovera, bygga om eller ut med mera? Detta är vad investerarna idag frågar sig.

 

Cristofer Andersson 

Börsexpert 

Författare Redaktionen