Aktiespararna

H & M Hennes & Mauritz AB: Försäljningsutveckling i juni 2017

Av Redaktionen
17 juli 20173 min lästid

Pressmeddelande 17 juli 2017

H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 7 procent i lokala
valutor under juni 2017 jämfört med samma månad föregående år.
Omräknat till SEK ökade försäljningen med 10 procent.

Totalt uppgick antalet butiker i koncernen till 4 517 per den 30 juni
2017 jämfört med 4 095 butiker vid samma tidpunkt föregående år.

H&M-koncernen har beslutat att framöver hålla kapitalmarknadsdagar där
fördjupad information om verksamheten kommer att ges och har dessutom
i samråd med de större institutionella ägarna beslutat att publicera
koncernens försäljningsutveckling per kvartal istället för per månad.
Precis som tidigare kommer försäljningen för kvartalet att publiceras
inför varje kvartalsrapport som procentuell utveckling i lokal valuta
och i svenska kronor samt även i absoluta tal i svenska kronor, både
inklusive och exklusive moms.

Anledningen är att en månad är en alltför kort tid att bedöma
försäljningsutvecklingen på och att en månadsförsäljning kan vara
direkt missvisande då bland annat kalender- och vädereffekter kan ge
stora jämförelsestörande effekter för enskilda månader. Istället ska
försäljningsutvecklingen ses över en längre tid såsom under en säsong
eller ett kvartal. Det är också mot denna bakgrund som flertalet
bolag inom modehandeln idag redovisar sin försäljning kvartalsvis
istället för månadsvis.

Efter publiceringen av försäljningsutvecklingen för juni 2017 kommer
H&M-koncernen vanligtvis att publicera kvartalsförsäljningen den 15:e
i den månad som en kvartalsrapport lämnas. Tredje kvartalets
försäljning kommer således att publiceras den 15 september 2017. När
det gäller fjärde kvartalets försäljning kommer försäljningen att
publiceras den 15 december 2017. Mer information om
kapitalmarknadsdagar lämnas längre fram.

Karl-Johan Persson, vd

Kontakt: Nils Vinge, IR-chef, +46 8 796 52 50

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes &
Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 17 juli
2017 kl 08.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare
information om H&M, finns tillgänglig på about.hm.com

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är
noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och
kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår
förutom H&M, varumärkena & Other Stories, Cheap Monday, COS, Monki
och Weekday samt H&M Home. I dagsläget ingår mer än 4 500 butiker på
66 marknader, inklusive franchisemarknader. 2016 uppgick omsättningen
inklusive moms till SEK 223 miljarder. Antalet anställda uppgår till
fler än 161 000. Ytterligare information finns på about.hm.com

Dela med dig