Aktiespararna

H & M Hennes & Mauritz AB: Försäljningsutveckling i tredje kvartalet 2017

Av Redaktionen
15 september 20173 min lästid

Pressmeddelande 15 september 2017

I tredje kvartalet 2017, perioden 1 juni till 31 augusti, ökade
H&M-koncernens försäljning inklusive moms med 5 procent i SEK jämfört
med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till MSEK 59 383*
(56 802). Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 51 229* (48
982), en ökning om 5 procent. I lokala valutor var ökningen 4
procent.

Försäljningen i kvartalet präglades av att sommarrean var betydligt
större än i motsvarande kvartal föregående år - både avseende antal
varor och snittrabatter - vilket hade en dämpande effekt på
försäljningsökningen. Sommarens offensiva prisnedsättningar har lett
till en förbättrad varulagersituation och goda förutsättningar för de
nyinkomna höstvarorna. Detta har bidragit till att försäljningen av
höstkollektionerna har fått en bra start.

Totalt antal butiker i koncernen per den 31 augusti 2017 uppgick till
4 553 butiker jämfört med 4 135 butiker vid samma tidpunkt föregående
år.

Kommunikation i samband med niomånadersrapporten den 28 september
Niomånadersrapporten publiceras kl 08.00 den 28 september 2017. En
telefonkonferens för finansmarknad och media hålls på engelska kl
09.00 där vd Karl-Johan Persson, finanschef Jyrki Tervonen och
IR-chef Nils Vinge deltar.

Dessa inloggningsuppgifter finns även på about.hm.com.

För bokning av intervjuer med vd Karl-Johan Persson och IR-chef Nils
Vinge, vänligen kontakta:

Kristina Stenvinkel, kommunikationschef
Telefon: 08-796 39 08
E-post: stenvinkel@hm.com
Fjärde kvartalets försäljningsutveckling kommer att publiceras den 15
december 2017 kl 08.00 (CET). Bokslutskommunikén för helåret
2016/2017 publiceras den 31 januari 2018 kl 08.00 (CET).

Karl-Johan Persson, vd

Kontakt: Nils Vinge, IR-chef, +46 8 796 52 50

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes &
Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 15
september 2017 kl 08.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom
ytterligare information om H&M, finns tillgänglig på about.hm.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är
noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och
kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår
förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other
Stories, H&M Home samt ARKET. I dagsläget har H&M-gruppen 41
onlinemarknader och mer än 4 500 butiker på 68 marknader, inklusive
franchise-marknader. 2016 uppgick omsättningen inklusive moms till
SEK 223 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000.

Dela med dig