Aktiespararna

“Haldex skadas av Knorr-Bremses bud”

Av Redaktionen
9 augusti 20175 min lästid

Konkurrenten Knorr-Bremses utdragna bud skadar Haldex, enligt Aktiespararna.
Aktieägarna uppmanas nu att rösta mot förslaget.
– Aktiespararna uppmanar Aktiemarknadsnämnden att ej medge ytterligare förlängning av budtiden, säger Per Westerberg, ordförande i Aktiespararna.

Aktiespararna har nu granskat konkurrentens Knorr-Bremses, K-B, bud på Haldex.

Slutsatsen är att den planerade affären är för riskfylld för aktieägarna i Haldex.

• Budet har tagit för lång tid att genomföra.

• Konkurrensmyndigheternas krav på att K-B ska göra eftergifter, till exempel att sälja delar av Haldex, kan förväntas bli så stora att det är osäkert om K-B kommer att fullfölja budet.

• Det utdragna budet har skadat och fortsätter att skada Haldex affärsverksamhet och därmed aktieägarna.

"Osäkerheten för stor"

– Sammantaget har osäkerheten kring budet blivit för stor för ägarna varför lämnade accepter bör återkallas, säger Per Westerberg, ordförande i Aktiespararna och tillägger:

– Aktiespararna rekommenderar förbundets medlemmar att återkalla sina accepter av Knorr-Bremses Haldexbud,

Aktieägarna bör även rösta mot förslaget att bolagsstämman ska uppdra åt styrelsen att, mot dess egna uppfattning, agera för att budtiden förlängs, anser Per Westerberg.

– Aktiespararna uppmanar samtidigt Aktiemarknadsnämnden att ej medge ytterligare förlängning av budtiden eftersom en sådan skulle skada Haldex.

Extrastämma på menyn

Den 17 augusti ska en extra bolagsstämma i Haldex hållas på K-B:s initiativ. Syftet är att tvinga styrelsen att gå K-B:s ärenden i kontakter med Aktiemarknadsnämnden och konkurrensmyndigheterna, allt för att förlänga budtiden ytterligare, varnar Aktiespararna.

– Syrelsen har att bedöma denna fråga utifrån sitt eget ansvar och bedömning, oavsett stämmans beslut, säger Per Westerberg.

Haldex styrelse har gjort klart att den inte anser att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att verka för en förlängning, en bedömning som Aktiespararna välkomnar.

– Aktiespararna rekommenderar aktieägarna att rösta mot att stödja en förlängning.

"Ska ges restriktivt"

Senast 11 augusti bör aktieägare i Haldex med möjlighet att delta i stämman anmäla sitt deltagande.

Aktiemarknadsnämnden avser att pröva frågan om dispens gällande förlängning av budtiden. Aktiespararna uppmanar nämnden att uttala stöd för styrelsens bedömning innan stämman. Enligt Takeover-reglerna får bud inte hindra målbolaget från att bedriva sin verksamhet under längre tid än vad som är skäligt.

– Därtill ska dispens för förlängning ges restriktivt, understryker Westerberg.

FAKTA

Aktiespararna ber sina medlemmar att särskilt notera att:

– Budtiden inleddes i september 2016 och, som en följd av konkurrensmyndigheternas granskning och Aktiemarknadsnämndens dispens, har den förlängts till 26 september. K-B önskar ytterligare förlänga den till 9 februari 2018.

– Budpriset, 125 kronor kontant, är attraktivt. Det ska vägas mot att utsikterna är små för att budet kan genomföras och att värden förstörs om processen drar ut på tiden.

– 29 juni drog Haldexstyrelsen tillbaka sitt stöd för budet som därmed blev fientligt.

– K-B äger c:a 15 procent i Haldex, men får inte rösta på stämman.

– 7 december 2016 hade 86 procent accepterat K-Bs bud. Oklart är om siffran står sig.

– Haldex största ägare ZF äger, såvitt känt, 21 procent. ZFs eventuella ställningstagande på stämman får stor betydelse för röstresultatet, såväl som Haldex framtida utveckling.

– Gjord accept kan återtas innan budgivaren meddelat att budet fullföljs eller, om sådant meddelande inte lämnas av K-B, senast klockan 17.00 sista dagen för accept. Rätt att återkalla avgiven accept finns också under en eventuell förlängning av acceptperioden.

För ytterligare information, kontakta Åsa Wesshagen, ansvarig för bolagsfrågor:

asa.wesshagen@aktiespararna (mailto:asa.wesshagen@aktiespararna)

FAKTA:

Så här återkallar du gjord accept av Knorr-Bremses bud på Haldex:

OM du har dina aktier på ett VP-konto

Skicka en skriftlig notis om att du vill återkalla din accept till följande adress:

SEB Emissioner

R B6

106 40 Stockholm

OM du istället har dina aktier på en depå – kontakta förvaltaren för närmare instruktioner!

Dela med dig