Aktiespararna

Haldex tackar Aktiespararna

Av Redaktionen
7 september 20174 min lästid

Haldex-ordföranden Jörgen Durban välkomnar Aktiemarknadsnämndens besked att inte förlänga tidsfristen för Knorr-Bremses bud på Haldex.
Samtidigt lyfter Durban fram betydelsen av Aktiespararnas insatser i budstriden, bland annat arbetet med att förbereda en klandertalan.
– Bra gjort, Aktiespararna!, säger han.

Aktiemarknadsnämnden godkänner inte en ytterligare förlängning av acceptfristen för Knorr-Bremses bud på Haldex.

– Vi vann. Det är ett mycket glädjande beslut, säger Jörgen Durban, styrelseordförande i Haldex, om dagens besked.

Jörgen Durban tackar Aktiespararna för engagemanget i budstriden. Bland annat berömmer han arbetet med att förbereda en klandertalan mot Haldex.

– Genom att göra det signalerar Aktiespararna att organisationen är relevant – och det glädjer mig. Bra gjort Aktiespararna!

Acceptfristen för Knorr-Bremses bud på Haldex löper ut den 26 september och kommer alltså inte att förlängas efter dagens besked från Aktiemarknadsnämnden.

– Aktiemarknadsnämnden har känt till allt sedan den 29 juni när vi satte ned foten och förklarade att affären var död. Det har tagit Aktiemarknadsnämnden mer än två månader att reagera. Det är inte okej. Vi tycker att Aktiemarknadsnämnden borde ha sagt det strider mot god sed att Knorr-Bremse, under rådande förhållande, skulle få fortsätta, säger Jörgen Durban.

Vad innebär dagens besked för Haldex?

– Så sent som förra veckan talade vi talade med två – mycket – stora bolag i lastbilsindustrin, som vill göra affärer och utveckla nya produkter tillsammans med oss. Men samtidigt var beskedet att det inte var aktuellt med några affärer så länge Knorr-Bremse inte hade försvunnit.

– I dag ska vi ringa och göra affärer. Det är den konkreta konsekvensen av beskedet i dag – och det är så häftigt.

Aktiespararna avser att fullfölja sin klandertalen mot Haldex och det beslut som fattades av en extra bolagsstämma i augusti. Beslutet uppmanade styrelsen att agera för budgivarens intressen, trots att Aktiebolagslagen tydligt slår fast att en styrelse ska agera för bolagets och samtliga aktieägares bästa. Aktiemarknadsnämnden konstaterar i sitt uttalande att en förnyad budprocess är möjlig om Haldex styrelse är positivt inställd. Vid ett nytt bud från exempelvis Knorr Bremse är det viktigt att styrelsen kan göra en oberoende värdering av detta.

– Av det skälet avser vi att fullfölja vår process med att få stämmobeslutet prövat och ogiltigförklarat. Det är dessutom en principiellt viktig fråga att få klarlagd, säger Aktiespararnas vd Joacim Olsson i ett pressmeddelande.


Haldex styrelseordförande Jörgen Durban hyllar Aktiespararna. Foto: Åsa Wesshagen

– Genom att förbereda en klandertalan har Aktiespararna intagit en tydlig position, säger Durban.

Jörgen Durban beskriver budstriden som en lång och ensam ökenvandring där bolaget ropat efter hjälp.

– Vi har bara fått ett svar – och det är från Aktiespararna. Det är vi tacksamma för.

Jörgen Durban tecknar en ljus bild över framtidsutsikterna för Haldex.

– Långsiktigt hyser jag stor tillit. Särskilt nu när vi inte har någon tvångströja.

– Budstriden har ingjutit mod bland våra medarbetare. Det finns en stolthet i Landskrona som är underbart att uppleva.

Dela med dig