Aktiespararna

"Aktien för lågt värderad - nära historiska bottennivåer"

Av Finwire/Redaktionen
24 oktober 20222 min lästid
Handelsbanken ser rejäl uppsida hos skogsbolaget efter rapporten

Skogsindustribolaget Stora Enso levererade ett Q3-resultat som var något lägre än Handelsbanken räknat med, men bolagets priser håller upp bättre än prognostiserat. Banken gör därför endast små, positiva justeringar av vinstprognoserna.

"Trots förväntningar om kraftig resultatförsämring under kommande år, anser vi att aktien är alltför lågt värderad för att ignorera. Värderingen är nära historiska bottennivåer och borde därför reflektera sämre tider. Vi bedömer att den långsiktiga kurspotentialen är god och höjer vår rek. till Outperform (Market perform). Vi ser dock inga kortsiktiga kurstriggers i nuläget och sänker därför vår kortsiktiga rekommendation till Behåll (tidigare Köp)", skriver banken i sin analys.

Banken höjer sin långsiktiga rekommendation för fastighetsbolaget Diös från underperform till market perform. Samtidigt höjs den kortsiktiga rekommendationen från sälj till behåll.

"Nuvarande värdering implicerar ett genomsnittligt avkastningskrav på nära 7 procent, vilket i kombination med stödjande hyresmarknader ser intressant ut jämfört med sektorn. Trots motvind från högre räntor prognostiserar vi en genomsnittlig vinst per aktie om 5:50 kronor under prognosperioden, vilket implicerar cirka 30 procents rabatt jämfört med sektorn", skriver banken i sin analys.

Handelsbanken höjer sin kortsiktiga rekommendation för norska Tomra, som tillverkar pantsystem, från behåll till köp. Det framgår av en analys på måndagen.

Fastighetsbolaget Wihlborgs har tappat 43 procent sedan toppen i slutet av 2021. Handelsbanken menar nu dock att man kan förvänta sig att aktien går bra i ett treårsperspektiv.

"Q3-rapporten visade på ytterligare bevis för en sund och stabil underliggande verksamhet. Efter en lång period där vi haft en försiktig syn på aktien höjer vi vår långsiktiga rekommendation till Outperform. Vår kortsiktiga rekommendation Behåll upprepas", skriver banken.

Dela med dig