Aktiespararna

Handelsbanken: Ledningsförändringar i Handelsbanken

Av Cision
22 november 20172 min lästid

Pressmeddelande Stockholm den 22 november 2017

Göran Stille har utsetts till Senior Advisor med särskilt ansvar för
utländska regionbankstyrelser och dotterbolagsstyrelser. Han arbetar
i dag som chef för regionbanken Sydöstra Sverige och är sedan 2008
medlem i bankens Senior Management, där han kvarstår. Han tillträder
sin nya befattning den 29 december 2017.

Anders Fagerdahl har utsetts till ny chef för regionbanken Sydöstra
Sverige. Han kommer i den befattningen att ingå i bankens Senior
Management. Han är idag chef för bankens verksamhet i Singapore och
tillträder sin nya tjänst den 29 december 2017.

Ulrica Stolt Kirkegaard har utsetts att på koncernnivå ansvara för att
förbereda och hantera Handelsbanken (https://old.aktiespararna.se/popin/917)s aktiviteter i samband med
Brexit. Hon är sedan 2014 VD för Stadshypotek AB och lämnar i och med
sitt nya uppdrag bankens Senior Management.

Maria Lidström Andersson efterträder den 15 februari 2018 Ulrica Stolt
Kirkegaard som ny VD i Stadshypotek AB och kommer i den befattningen
att ingå i bankens Senior Management. Maria Lidström Andersson
arbetar i dag som VD för Handelsbanken Finans AB.

Ny VD för
Handelsbanken Finans AB kommer att rekryteras.

Katarina Grönwall har utsetts till Chief Communications Officer. Hon
arbetar i dag som Senior Vice President Communications på Skanska.
Katarina Grönwall kommer i sin nya befattning att ingå i
Handelsbanken (https://old.aktiespararna.se/popin/917)s Senior Management. Hon tillträder sin befattning
senast i maj 2018.

För ytterligare information kontakta:
Anders Bouvin, koncernchef, +46 8-22 92 20
Stefan Nilsson, tf informationschef, +46 8-701 89 04 +46 70-225 91 04
Johan Wallqvist, presschef, +46 8-701 80 47, +46 72-206 34 50
Rolf Marquardt, finanschef +46 8 -22 92 20
Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2017
klockan 08.15.CET.

Dela med dig