Aktiespararna

Handelsbanken säljer delar av sin verksamhet

Av Finwire/Redaktionen
31 maj 20231 min lästid
Handelsbanken har kommit överens med S-Banken, Oma Sparbank och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv om överlåtelse av delar av verksamheten i Finland, skriver banken i ett pressmeddelande. Affären är värd omkring 15 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande.

Handelsbanken meddelade under hösten 2021 att banken avsåg att lämna den danska och finska marknaden och att man då startade denna process. Den danska verksamheten avyttrades under hösten 2022.

Dagens besked innebär de delar av finska verksamheten som rör privatkunder, kapitalförvaltning samt placeringstjänster kommer att säljas till S-Banken, som dessutom övertar hyresavtal för bankkontor. Den verksamhet som omfattar små och medelstora företag säljs till Oma Sparbank. Livförsäkringsrörelsen säljs till Fennia Liv.

På överlåtelsedagen kommer banken att erhålla kontant ersättning motsvarande substansvärdet (cirka 1 300 miljoner euro per mars 2023) plus en premiebetalning om maximalt 8,5 miljoner euro. Transaktionen beräknas vara slutförd under andra halvan av 2024.

Transaktionen motsvarar cirka 30 procent av utlåningsvolymen och cirka 50 procent av riskvägt exponeringsbelopp från bankens verksamhet i Finland.

Försäljningsprocessen av bankens återstående verksamhet i Finland fortsätter i en separat process.

Sammantaget förväntas engångseffekter kopplade till affären ha en marginell effekt på koncernens resultat.

Dela med dig