Aktiespararna

Handelsbanken sämst i klassen på nästan allt

Av Göran Lind
31 augusti 20235 min lästid
Handelsbankens avgående vd Carina Åkerström.
Handelsbankens avgående vd Carina Åkerström har levererat på strategin men blir utklassad av konkurrenterna i alla nyckeltal, visar Aktiespararnas granskning.

Handelsbankens vd Carina Åkerström meddelade förra veckan att hon ska sluta. Hon har suttit i fyra och ett halvt år och sitter kvar på posten i ytterligare drygt ett år. Bakgrunden är att Åkerström vill göra annat och att hennes pensionsålder då har tidigarelagts, från 65 till 62 år, vilket hon fyller hösten 2024.

Enligt Svenska Dagbladet kostar hennes pensionsavtal banken cirka 100 miljoner. Hur har hon presterat under sin vd-period? Aktiespararna har testat Åkerströms insats utifrån ett antal parametrar:

Leverans av strategi: Huvudlinjen var att koncentrera sig på kärnverksamheten, främst kreditgivning och kapitalförvaltning, och inte sträva efter att vara en universalbank, samt minska antalet kontor. Handelsbanken skulle också gå ur länder där med såg mindre tillväxt- och lönsamhetspotential. Här har Åkerström gjort vad hon sade, man har sålt verksamheten i Danmark, delar av den finska och minskat antalet verksamhetsgrenar. Antalet kontor har gått från 779 till 462, i Sverige har de minskat från 390 till 205.

Kostnader: Ett viktigt mått för bankernas kostnader är k/i-talet (totala kostnader/totala intäkter), en central del av Åkerströms strategi var också att få kontroll på bankens kostnader. Det har också blivit bättre, kvartal 2 2019, Carina Åkerströms första period som vd, var Handelsbankens KI 44,9, kvartal 2 i år var det nere i 37,8. Jämför man med de andra storbankerna är det inte lika imponerande, Nordea har gått från 55 till 40,8. Swedbank har minskat KI från 42 till 31 och SEB från 47 till 35. Handelsbanken har alltså varit sämst i klassen på kostnadsminskningar.

Tillväxt: Även här är Handelsbanken sämst i klassen, nettoomsättningens tillväxt från kvartal 2 2019 till kvartal 2 2023 (rullande 12 månader) är 30%. Motsvarande för Nordea är 43%, Swedbank 48% och SEB 57%. Till Carina Åkerströms försvar ska sägas att strategin med att koncentrera sig på kärnverksamheten har påverkat omsättningen negativt, i alla fall kortsiktigt.

Lönsamhet: Handelsbankens avkastning på eget kapital har ökat från 11,5% (rullande 12) kvartal 2 2019 till 12,6% samma kvartal i år. Vinst per aktie är med samma mått upp från 8,8 kr till 12,5 kr. I synnerhet det senare måttet kan tolkas som att strategin givit genomslag i lönsamheten.

Dock har alla banker, med hjälp av stigande räntor, fått se vinsterna stiga. Nordea har haft en betydligt bättre utveckling, avkastning på eget kapital har gått från 7,2% till 16,5%, vinst per aktie från 5,9 till 14,7 kr. SEB:s avkastning är upp från 13,1% till 16,2%, vinst per aktie kraftigt upp från 8,6 kr till 15,9 kr. Swedbank har legat still på en avkastning kring 16% på eget kapital och ökat vinst per aktie från 18,5 till 26 kr. Handelsbankens utveckling är alltså i jämförelse med konkurrenterna inte särskilt imponerande.

Värdering: Börsens värdering av bankernas vinster säger något om förtroendet och förväntningarna på framtiden. Samtliga banker har idag väsentligt lägre P/E-tal (vinst kommande verksamhetsår) än motsvarande 2019, bland annat på grund av förväntad lägre tillväxt och fallande räntor. Handelsbankens är 6,9, Nordeas 7,2, Swedbanks 6,6 och SEB:s 7,3. Motsvarande andra kvartalet 2019 var 10,3, 9,7, 8,1 och 10,1. Handelsbanken har alltså gått från den högst värderade banken till den näst lägst värderade. Tittar man på värderingen av det egna kapitalet blir slutsatsen densamma, Handelsbanken har haft sämst utveckling och gått från p/b 1,2 till 0,9.

Avkastning på aktien: Detta är den mest graverande, och för aktieägarna viktigaste, faktorn. Handelsbanksaktien har sedan Carina Åkerströms tillträde endast totalavkastat 8,7%, ex utdelning är aktien ned ett par procent, medan konkurrenterna Nordea, SEB och Swedbank ligger på helt andra nivåer med totalavkastning mellan 70-100%.

Slutsats: Carina Åkerström har gjort det hon sade att hon skulle göra. Det har dock inte räckt till för att hålla jämna steg med konkurrenterna. På i stort sett varje punkt är Handelsbanken sämst i klassen. Det är förstås inte bara vd:s insats som påverkar nyckeltalens utveckling, de fyra bankerna har lite olika inriktning som ger utslag i siffrorna, till exempel kan Handelsbankens större exponering mot den kommersiella fastighetsmarknaden och bostadslån hålla nere värderingen av aktien. Det ändrar dock inte slutsatsen att betyget för Carina Åkerström blir icke godkänd.

HandelsbankenMarknadsanalyser

Dela med dig