Aktiespararna

Här slår lågkonjunkturen till

28 april 20232 min lästid
Aktien kan verka lockande med historiskt låg värdering - men det ska bli värre innan det blir bättre.

SCA är med skog, trävaror, massa och förpackningspapper börsens mest renodlade skogsföretag. Bolaget är norra Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skog.

Dagens Q1-rapport överraskade positivt på resultatsidan. Ebitda-resultatet blev 2 055 miljoner kronor (2 608), väntat var 1 723, med en ebitda-marginal på 42,7% (52,0). Omsättningen hamnade däremot under förväntningarna och sjönk 4,0% till 4 813 miljoner kronor (5 015). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 990.

Medan lågkonjunkturen lyst med sin frånvaro i de verkstadsbolag som rapporterat syns den tydligt i skogsindustrin och SCA. Inom sågade trävaror, beroende av byggindustrin, har nedgången varit uppenbar ett tag , omsättningen var 24% och rörelseresultatet 87% lägre än kvartal 1 2022. Nu syns det också tydligt inom massa och förpackningspapperet med fallande priser, lägre omsättning, resultat och vinstmarginal. Den positiva överraskningen fanns inom förnybar energi där högre leveransvolymer påverkade resultatet positivt.

Historiskt låg värdering, p/e på knappt 15 på rullande tolv månader, efter kursfall på 25% på ett år kan verka lockande. Litar man på SCA:s värdering av skogen får man resterande verksamheter till riktigt reapris. Men vi tror att det blir värre innan det blir bättre, konjunkturen kommer sannolikt slå allt hårdare mot SCA:s kärnverksamheter under kommande kvartal. För att hitta en ljusning, som kan ge verkligt liv i aktien får man nog blicka en bit framåt i 2024.

LÄS MERDärför rasar småspararnas favorit trots en bra rapport

LÄS MER: Stark rapport - flera positiva svar till nervösa investerare

Dela med dig