Aktiespararna

Hårdare smäll än väntat för Viaplay under det fjärde kvartalet

14 februari 20232 min lästid
Mediebolaget Viaplay Group redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen steg 31,4 procent till 4 670 miljoner kronor (3 553). Den organiska försäljningstillväxten var 23,9 procent (12,4).

Främsta drivkraften bakom tillväxten var Viaplay (48 procent av försäljningen), med en organisk försäljningstillväxt på 73 procent jämfört med fjärde kvartalet 2021 och en tillväxt på 52 procent för helåret.

Antalet betalande Viaplay-abonnenter ökade med 83 procent från föregående år, till 7 318 000 (4 005 000) med 890 000 nya abonnenter under kvartalet.

Rörelseresultatet blev -294 miljoner kronor (69).

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster blev -208 miljoner kronor (69).

Resultatet före skatt var -317 miljoner kronor (48).

Resultatet efter skatt blev -250 miljoner kronor (32), och per aktie -3,19 kronor (0,41).

Ingen utdelning föreslås (0).

Vd Anders Jensen uppger i rapporten att förlusterna inom den internationella verksamheten väntas minska avsevärt under 2023 till följd av stark abonnent- och intäktstillväxt, och uppvisa ett positivt resultat för den kombinerade internationella verksamheten under 2024.

Vad gäller den nordiska verksamheten är lönsamheten i linje med guidningen från i november. Nedgången jämfört med 2021 återspeglar den svagare annonsmarknaden, högre priser för sporträttigheter vilka ännu inte fullt ut kompenserats av genomförda prisökningar samt det tillfälliga avbrottet med en av bolagets partners på den svenska marknaden.

“Tidpunkten för prisökningar och periodisering av innehållskostnader förväntas leda till lägre marginaler under första halvåret av 2023 för att sedan öka jämfört med året innan och nå lönsamhet för helåret avseende den nordiska verksamheten”, säger Jensen.Dela med dig