Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-20

Hedlundh: ”Utdelning i vårt DNA”

wysiwyg_image

Ulf Hedlundh är verkställande direktör för Svolder sedan 1993.

Det var knappt ett år sedan som Svolders vd var med i Aktiefåtöljen och pratade om börsläget i krisen och aktieutdelningar. Sedan dess har börsen och investmentbolaget stigit ordentligt, både i avkastning men också i antal aktieägare. 

Ni har haft en fin utveckling på börsen de senaste åren och över 140 procent på ett år. Hur ser du på det?

– Det handlar om två delar, det ena handlar om att de mindre bolagen har gått bättre än de stora sett över en lite längre tidsperiod och det andra är att investmentbolag i stort gått bra i många år. I synnerhet de senaste åren, säger Ulf Hedlundh.

Han fortsätter med vändningen från rabatt till premie som speglar aktiekursen, och lyfter innehav som gått väldigt bra. Med mindre bolag menar Svolder bolag som har ett börsvärde under 20 miljarder kronor.

– Vi har 20, enligt oss mindre bolag. Ett antal av dessa har gått väldigt bra som Garo, TROAX, Lime, Nordic Waterproofing och FM Matsson som skapat väldigt god utveckling på den här perioden.

Investmentbolags popularitet

En faktor som Ulf Hedlundh pekar på är börsens ökande antal privatpersoner som anslutit och att många av dessa hittar till investmentbolagen, något som speglat av sig på Svolders antal aktieägare.

– Det fungerar som ett alternativ eller komplement till fonder, på de senaste två åren har vi gått från 12 000 aktieägare till dagens 44 000. Det har en bäring, vi har i huvudsak privatpersoner som aktieägare.

Han menar att det är glädjande att så många tror på Svolder för att placera deras pengar men också att det innebär ett stort ansvar.

– Varje aktieägare är viktig, stor som liten. Det vi vill säkerställa är att vi kan ge tillfredställande information till allihopa. Vi som bolag ska vara en bra representant för våra aktieägare eftersom vi kan vara med i en börsintroduktion på helt annat sätt än vad en privatperson kan.

Det stora ansvaret att förvalta människors pengar säger Ulf Hedlundh kanske är det sista personer vill överlåta till någon annan att förvalta och sköta.

– Det är en viktig bit, där har vi olika tecken på aktiemarknaden att den är mer spekulativt lagd idag. Det gör att vi har ett extraansvar för framtiden.

Från rabatt till premie

Svolder har historiskt sett handlats till rabatt mellan 5 – 10 procent, något som idag vänt till en premie på cirka 15 procent. Något som Ulf Hedlundh menar speglar synen på investmentbolag som har förändrats på de fem senaste åren.

– Tidigare har det funnits en skepsis mot investmentbolag, framförallt bland institutionella investerare men även bland privatpersoner. Investor och Industrivärden har påvisat att investmentbolag över tid skapar bättre förvaltningsresultat än vad olika index och fonder gör.

Han menar att kollar vi på de olika investmentbolagens prestationer kan det konstateras att de nästan utan undantag har överträffat index.

– Flertalet investmentbolag har dessutom överträffat index med råge över tid och då visat att de kan förvalta de pengar som de har. Vilket kan motivera att köp av ett investmentbolag till premie, samtidigt är detta historia och det finns inga garantier att det kommer ske i framtiden.

– Det finns en förväntansbild inbyggd i vissa kurser när man har en betydande premie, så att det är naturligt utifrån bolagen har gått men precis som börsen i övrigt är det upptrissat värderingsläge.

Utdelning

Svolders positiva syn på utdelning har inte ändrats och han ser politiker i debatten som inte ser värdet på aktieutdelningar.

– Det är en fullständigt nödvändig form att ha en återbetalning till investerare för de kapital som de skjuter till företagen. Precis som bankerna förväntar sig ränta, ska spararna kunna förvänta sig utdelningar.

– Det finns flertalet faktorer för att ett företag ska få dela ut pengar, som att bolaget ska ha betalat skatt och kommer sist i kedjan. Det bidrar till forskning genom stiftelser och är fortsatt viktig.

Här är utdelningarna i närtid på Large Cap

Angående utdelningen till Svolders aktieägare håller de kvar vid trenden att öka sin utdelning, både som direktägare i Svolder men det är även något som de uppmanar bolagen i sin portfölj att genomföra.

– Aktieutdelning ligger i Svolders DNA så det ska vi fortsätta att göra, och förra året delade ut vi lite mer än vi brukar göra. Vår utdelningspolicy är kassaflödesneutral, det vill säga mottagen utdelning minus löpande förvaltningskostnader, det är det vi ska dela ut.

Författare Jakob Palmgren