Aktiespararna

Något lägre än väntat från Hexatronic

Av Finwire/Redaktionen
26 april 20242 min lästid
Henrik Larsson Lyon är vd för Hexatronic.
Fiberkommunikationsbolaget Hexatronic redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen sjönk 15,7 procent till 1 782 miljoner kronor (2 115). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 829. Den organiska försäljningstillväxten var -27 procent.

"Som tidigare kommunicerat är marknaden inom Fiber Solutions negativt påverkad av höga finansieringskostnader, kostnadsinflation och höga lagernivåer i vissa geografiska marknader", säger vd Henrik Larsson Lyon.

"Kombinerat med ett mycket starkt första kvartal i fjol innebar det för koncernen som helhet en negativ tillväxt första kvartalet uppgående till 16 procent jämfört med motsvarande period i fjol och 4 procent jämfört med föregående kvartal."

Ebita-resultatet uppgick till 168 miljoner kronor (365), väntat 171, med en ebita-marginal på 9,4 procent (17,3).

Rörelseresultatet blev 138 miljoner kronor (340). Rörelsemarginalen var 7,7 procent (16,1).

Prognoser framöver

"Vi ser en stark marknad inom Harsh Environment och Data Center under resten av året och framgent, främst pådrivet av investeringar inom försvar, energi och AI", säger Larsson Lyon om bolagets utsikter.

"Inom Fiber Solutions bedömer vi att marknaden fortsatt kommer att vara svag under de närmaste kvartalen med en successivt ökad efterfrågan under den senare delen av året. Vi ser dock starka underliggande strukturella trender som stödjer den fortsatta utbyggnaden globalt", fortsätter Larsson Lyon.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig