Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-30

H&M krossar förväntningarna - gör en oväntad vinst

wysiwyg_image

Klädbolaget H&M redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet var bättre än väntat. Engångspost påverkade resultatet positivt.

Aktien rusar cirka 8% i den inledande handeln på Stockholmsbörsen.

Omsättningen steg 11,6 procent till 54 872 miljoner kronor (49 166). Försäljningsutfallet överensstämmer med tidigare lämnad uppgift.

Bruttoresultatet blev 25 886 miljoner kronor (24 260), med en bruttomarginal på 47,2 procent (49,3). De externa faktorerna för inköpen till första kvartalet var mycket negativa jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet blev 725 miljoner kronor (458), väntat rörelseresultat var -1 059 enligt Factset konsensus. Rörelsemarginalen var 1,3 procent (0,9). ). En positiv effekt från omvärdering av intresseföretag, främst en engångseffekt avseende Sellpy, ingår med 999 miljoner kronor (0).

Resultatet före skatt var 396 miljoner kronor (282), analytikerkonsensus -1 277.

Resultatet efter skatt blev 540 miljoner kronor (217), analytikerkonsensus -975.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 4 986 miljoner kronor (3 624).

Varulagret minskade med 16 procent i valutajusterat värde jämfört med föregående år.

"För perioden 1 – 31 mars 2023 bedöms försäljningen i lokala valutor öka med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Starten av vårsäsongen har försenats på många viktiga marknader som en följd av kallt väder. Vårkollektionerna har tagits emot väl där värmen har kommit", skriver bolaget.

”H&M-gruppen står fortsatt stark med en robust finansiell ställning, stabilt kassaflöde och ett väl sammansatt varulager. Inledningen av året visar att vi har tagit ytterligare steg mot målet om en rörelsemarginal om 10 procent redan nästa år”, säger vd Helena Helmersson.

Hon säger också:

"Även om det utmanande läget i omvärlden kvarstår så ser vi flera områden där utvecklingen gåråt rätt håll. De externa faktorerna som påverkar inköpskostnaderna fortsätter att förbättras, arbetet med kostnads- och effektivitetsprogrammet pågår med full fart och många av förändringarna som vi har gjort under de senaste åren börjar ge effekt. Samtidigt har vårkollektionerna mottagits väl på de marknader där våren har anlänt. Vi ser framsteg inom alla våra tillväxtområden".