Aktiespararna

H&M ökade rörelseresultatet men lägre än väntat

Av Finwire/Redaktionen
27 juni 20243 min lästid
H&M redovisar rapport för det andra kvartalet.
Klädbolaget H&M redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var sämre än väntat.

"Vår- och sommarkollektionerna har mottagits mycket väl vilket återspeglas i den förbättrade försäljningen under andra kvartalet. Vi ser tillväxt inom alla kundgrupper och en positiv trend i samtliga regioner", kommenterar vd Daniel Ervér.

Omsättningen steg 3,5 procent till 59 605 miljoner kronor (57 616). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 59 614.

Försäljningen under juni, det vill säga efter periodens utgång, väntas minska med 6 procent i lokala valutor mot året innan. Bolaget hänvisar nedgången till starka jämförelsetal från juni 2023, och ett ogynnsamt väder i början av juni i år.

Väder påverkade

“Det ostadiga vädret på många av H&Mgruppens stora marknader under inledningen av juni 2024 påverkade försäljningen negativt, men försäljningen återhämtade sig när vädret normaliserades i slutet av månaden. Ett väl sammansatt lager har även möjliggjort en senare reastart jämfört med föregående år”, skriver H&M.

Bruttoresultatet blev 33 569 miljoner kronor (30 338) väntat 33 248, med en bruttomarginal på 56,3 procent (52,7).

Rörelseresultatet blev 7 098 miljoner kronor (4 741), väntat rörelseresultat var 7 398. Rörelsemarginalen var 11,9 procent (8,2).

Justerat för engångskostnader kopplade till kostnads- och effektiviseringsprogrammet uppgick rörelseresultatet till 7 297 miljoner kronor (4 671), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 12,2 procent (8,1).

“Varulagret minskade med 1 procent till 38 518 miljoner kronor (38 802). Valutajusterat ökade varulagret med 2 procent jämfört med föregående år. Sammansättningen av varulagret bedöms som god.

Externa faktorer påverkar

“Vårt mål att uppnå en rörelsemarginal om 10 procent helåret 2024 kvarstår. Förutsättningarna för att nå denna nivå i år har dock blivit mer utmanande då externa faktorer som påverkar våra inköpskostnader och försäljningsintäkter, bland annat material och valuta, bedöms ge en mer negativ påverkan än vad vi förväntat oss under det andra halvåret. Den viktigaste förutsättningen för att nå vårt mål är att försäljningstillväxten stärks ytterligare under andra halvåret jämfört med ökningen i andra kvartalet”, säger Ervér.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig