Aktiespararna

H&M slår förväntningarna men frågetecken kring utdelningen

Av Nyhetsbyrån Direkt
31 januari 20183 min lästid

Klädbolaget Hennes&Mauritz redovisar ett rörelseresultat på 4.821 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2016/2017.

Analytikerna hade väntat sig ett rörelseresultat på i genomsnitt 4.686 miljoner kronor.

Bruttomarginalen blev 55,4 procent, jämfört med förväntade 55,1 procent.

Utdelningen föreslås bli 9:75 kronor per aktie (9:75), att jämföra med förväntningarna som i snitt låg på 9:62 kronor. Medianvärdet enligt SME Direkts sammanställning var 9:75 kronor.

Möjlighet till att återinvestera utdelningen

Klädföretaget H&M kommer att utreda möjligheten att erbjuda alla aktieägare en möjlighet, men inte skyldighet, att återinvestera erhållen
utdelning i nyemitterade H&M-aktier. Bakgrunden är bolagets fortsatt stora investeringar inom bland annat digitalisering.

Det framgår av bokslutsrapporten.

"Om återinvesteringsplanen introduceras avser H&M-koncernens största ägare familjen Stefan Persson med bolag att återinvestera erhållen utdelning under
2018 i planen", meddelas det.

Det rör sig om en så kallad återinvesteringsplan (Dividend Reinvestment Plan, DRIP). Ytterligare information om detta inklusive tidsplan kommer att
kommuniceras vid ett senare tillfälle.

"Om styrelsen förelägger årsstämman den 8 maj 2018 ett förslag att besluta om en återinvesteringsplan, och om årsstämman godkänner förslaget, kommer den
första delbetalningen av utdelningen om SEK 4:90 per aktie att förskjutas ett antal veckor. Således kommer datum för första och andra avstämningsdag
respektive utbetalningstillfälle finnas med i tidsplanen för återinvesteringsplanen", uppges det.

H&M föreslår i bokslutet att utdelningen för det nyss gångna räkenskapsåret blir oförändrade 9:75 kronor per aktie, att jämföra med
analytikerförväntningarna som i snitt låg på 9:62 kronor enligt SME Direkt. Medianvärdet i enkäten låg vid 9:75 kronor.

Utdelning från H&M kommer att delas upp i två betalningstillfällen, en gång på våren och en gång på hösten.

Reor

H&M meddelar att försäljningen, inklusive moms, väntas öka med 1 procent för perioden december- januari, i lokala valutor och jämfört
med motsvarande period föregående år.

Det framgår med delårsrapporten.

Mot bakgrund av det höga utgående varulagret per den 30 november 2017 och den svaga inledande försäljningen under första kvartalet 2018 bedömer H&M att
prisnedsättningarna i relation till omsättningen kommer att öka med cirka 1,5 - 2,0 procentenheter under första kvartalet 2018 jämfört med motsvarande
kvartal föregående år.

Dela med dig