Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Hög utdelningspotential under 2020

wysiwyg_image

Aktiekvartett med hög utdelningspotential under 2020

Som investerare är det alltid intressant att leta bolag med höga utdelningar. Här har vi tagit fram fyra intressanta aktier, vars kommande utdelningar ser aptitliga ut i nuläget.

Millicom

wysiwyg_image

Millicom är en internationell operatör av tjänster inom mobiltelefoni, bredband och TV. Fokus ligger på tillväxtmarknader och är nu främst koncentrerad till Syd- och Mellanamerika som huvudsakligen står för omsättningen.  Bolaget har fortfarande kvar några mindre delar i Afrika men det står endast för en blygsam del av bolagets omsättning.

Kassaflödena är starka och tillsammans med en god lönsamhet i verksamheten finns det god potential till fortsatt höga utdelningar och direktavkastning uppgår idag till höga 6 procent.

Vissa hävdar även att den relativt höga skuldsättningen (3x nettoskuld/ebitda) skulle kunna stå i vägen för en sådan frikostig utdelning till aktieägarna då bolagets mål är 2x ebitda.

Vi är dock av uppfattningen att bolaget bör kunna komma ner till en sådan nivå genom den goda kassagenerering som finns i verksamheten samtidigt som planerade försäljningar av resterande delar i Afrika bör ge ett visst klirr i kassan.

Visst kan förvärv störa utdelningsandelen men det vore samtidigt något positivt i en bransch som annars präglas av relativt låg tillväxt. Positivt är också att investeringarna väntas gå ned vilket stärker kassaflödena.

Risker finner vi primärt i förseningar i utträdet ur Afrika samt i de ökade oroligheter vi nu ser sprida sig som en löpeld genom Sydamerika.

Sammantaget anses Millicom vara ett intressant bolag att plocka in i utdelningsportföljen.

Direktavkastningen uppgår till 6 procent.

Volvo

wysiwyg_image

Denna världsledande tillverkare av tunga lastbilar och anläggningsmaskiner står inför att leverera en hög utdelning till sina aktieägare under året som kommer.

Sedan Martin Lundstedt tagit över har stort fokus lagts på marginalsidan och resultat syns redan. Samtidigt ger förändringar av lastbilsmarknaden i USA möjligheter till en större andel återkommande intäkter i form av en ökad eftermarknadsandel.

Det medför högre marginaler och samtidigt en lägre känslighet för sämre konjunktur.

Samtidigt är balansräkningen väldigt stark (nettokassa på 40 miljarder kronor), likaså kassaflödena, medförande generösa utdelningar senaste åren. Det är något vi kan vänta oss även under 2020 och en extrautdelning är sannolikt att vänta.

Vågar vi pensla in en extrautdelning likt föregående år kring 5 kronor uppgår direktavkastningen till höga 7,5 procent.

Tele2

wysiwyg_image

Telekomoperatören har enhistoria av att framgångsrikt fatta strategiska beslut. Även om den initiala marknadsreaktionen på Com Hem-köpet tidigare i år var negativ så ter det sig alltmer sannolikt att Tele2 är en vinnare på affären.

Com Hems senaste bokslut uppvisade bra marginaler med goda tillväxtförutsättningar samtidigt som man väntas fortsätta höja priserna, vilket talar för bra vinsttryck kommande kvartal.

Fusionen mellan bolagen kommer även medföra stora kostnadssynergier och än så länge har investeringar inom 5G-utrustning varit relativt modesta vilket innebär stärkta kassaflöden närmaste tiden.

Detta ökar sammantaget potentialen för ökade utdelningar till aktieägarna.

Baserat på analytikerprognoserna väntas en direktavkastning kring 4,5 procent.

Coor

wysiwyg_image

Fastighetsskötsel är en bransch som inte påverkas nämnvärt av en sämre konjunktur. Det är en affärsmodell med låg risk med långa kontrakt (förutsägbarhet) och där kapitalbindningen är låg.

Coor har en god förvärvshistorik, något som kan fortsätta givet bolagens fina finanser. Att lönsamheten bibehållits, den förvärvsintensiva strategin till trots, är också ett kvitto på bra management.

Kassaflöden och utdelningar tenderar att gå hand i hand, så det faktum att Coor uppvisar stabila kassaflöden medför också att de kan erbjuda oss investerare stabila utdelningar.

Vi väntar oss en utdelning på 4 kronor per aktie, en direktavkastning på 5 procent.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.