Aktiespararna

Högre risk – men långsiktig potential i aktieduo

16 december 20197 min lästid
Korta portföljen.
Över tid så betalar det sig att äga bolag med uthållig tillväxt och en skalbar affärsmodell.

Högre risk men stor potential i aktieduo

Över tid så betalar det sig att äga bolag med uthållig tillväxt och en skalbar affärsmodell. Undertecknad har här valt ut två bolag vars aktier har goda förutsättningar att leverera på just dessa kriterier. Samtidigt anses risken relativt hög i dessa case, varvid bolagen inte bör utgöra de största positionerna i portföljen.

I detta fall karakteriserar vi risk som volatil resultatutveckling, hög värdering och teknikrisk. Och visst kan det bli kortsiktiga bakslag, men vi bör inte glömma bort att värdet på en aktie bestäms av vinster. Om den framtida vinsten växer, ja då ökar värdet på aktien. Vad som huvudsakligen driver uthålligt växande vinster är hög tillväxt och stigande marginaler. Därför bör vi leta skalbara bolag som huserar på en marknad där hög framtida tillväxt är att vänta.

HMS Network

Bolagsbeskrivning: HMS Networks är en världsledande leverantör av lösningar för industriell kommunikation och industriell Internet of Things.

HMS produkter gör det möjligt för olika maskiner att koppla upp sig mot industriella nätverk och system och miljontals robotar förlitar sig idag på HMS teknik för industriell kommunikation.

Denna trend av ökande uppkoppling ger stark skjuts åt HMS verksamhet. Det är sannerligen ett spännande narrativ där det finns stora möjligheter för en häftig tillväxtresa på sikt.

Som vanligt i dessa bolag föreligger en teknikrisk som inte ska underskattas. Men med en marknadsledande position inom produkter för industriell kommunikation tror vi att HMS är bättre positionerade än deras konkurrenter för att fortsätta växa kraftigt. Lägg därtill 15 procent av omsättning som går till forskning och utveckling och det bör skapa en ihållande konkurrensfördel med en större och bredare produktportfölj med högt teknikinnehåll. Det i sin tur bör leda till höga inträdesbarriärer och ”pricing power” och därmed en reducerad risk för lägre vinster framöver.

Stark huvudägare

Att investmentbolaget Latour är största ägare tycker vi är positivt. Historiskt har de varit skickliga på att skapa aktieägarvärden och att HMS kvalar in i Latours portfölj, tillsammans med framgångssagor som Loomis, Tomra och Troax ser vi som en kvalitetsstämpel.

Utöver bolagets förmåga att växa på egen hand kompletteras detta med en förvärvsdriven tillväxt. Förvärvshistoriken är stark och många bolagsköp har gjorts senaste åren och bidragit till den aggregerade höga tillväxten. Med en stark kassagenerering och en nettoskuld/ebitda på 0,6 finns fortsätt förvärvsutrymme.

Imponerande tillväxthistorik - vi tror trenden kommer att fortsätta


Imponerande tillväxt de tio senaste åren i HMS Network.

Risker

Sämre konjunktur medförande lägre investeringsvilja inom industrin är något som hämmar efterfrågan på HMS produkter. Det är en tes vi även fick bekräftad i den senaste kvartalsrapporten där just en passivitet hos kunderna bidrog till en lägre tillväxt än väntat samt en lägre orderingång. Nu ska vi inte dra för stora växlar på ett kvartal men det är någonting värt att hålla koll på framöver. Bolagets relativt stora goodwill-post kan även den bli bekymmersam vid en sämre marknad.

Slutsats

Nu är trots allt vårt huvudscenario att HMS kommer fortsätta att leverera tillväxt. Och dessutom till förbättrade marginaler. Även om ett sämre investeringsklimat skulle prägla tillväxten kortsiktigt så tror vi fortfarande att bolaget kommer fortsätta att nosa på sina långsiktiga finansiella mål med en omsättningstillväxt och rörelsemarginal på 20 procent. Det är imponerande siffror.

IAR Systems

Bolagsbeskrivning: Teknikbolag specialiserade inom utveckling av mjukvara för programmering av chip i större inbyggda system. Mjukvaran används huvudsakligen för att programmera chip som styr produkter inom industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik samt inom fordonsindustrin.

IAR Systems är en världsledande leverantör i sin nisch och gynnas av den strukturella tillväxt som föreligger inom den digitala teknologin. Höga bruttomarginaler och en skalbar affärsmodell skapar förutsättningar för en god vinstpotential och stark kassagenerering kommande år.

Svag kursutveckling i ryggen

Kursmässigt har IAR varit en besvikelse under de senaste månaderna. Den organiska tillväxten har vacklat och det har tagit längre tid än väntat för bolagets kunder att börja använda deras nya produktlanseringar. Rapporten för det tredje kvartalet blev ett kvitto på just detta. Rörelseresultat föll och tillväxten stod still.

På p/e 35 blir man hårt straffad av börsen med sådana siffror, det är befogat. Samtidigt ska vi komma ihåg att 2019 har varit ett år med höga investeringar och nyanställningar och då får man räkna med kortsiktigt pressade marginaler. På sikt är det vår tro att dessa framtidsfrämjande initiativ kommer att betala sig för bolaget.

Tvivlar vi på framtida vinstgenerering?

Svaret är nej. Vi finner flera anledningar till att bolaget bör kunna vända på utvecklingen och göra en stark comeback på börsen.

IAR Systems innehar en ledande teknik och sitter på en stark marknadsposition på en strukturellt växande marknad där tillväxtförutsättningarna för 2020 ser bra ut. I en allt mer digitaliserad värld är den programvara som bolaget erbjuder en förutsättning för att utveckla smarta produkter.

Efter att ha säkerställt viktiga strategiska partnerskap och samarbeten närmar sig IAR Systems nu nästa fas i sin utveckling. Detta handlar om att driva förändringen av branschen och etablera sig på en avsevärt större marknad för att därmed bli den föredragna programvarupartnern för branschledare när de positionerar sina inbyggda system för Internet of Things (IoT)*.

Kortfattad summering av caset

  • Stark organisk tillväxt och möjligheten till förvärv
  • Med 98 procent I bruttomarginal och en skalbar affärsmodell finns det god potential till rejäl vinsttillväxt närmaste åren
  • Man uppvisar en “pricing power” på sina marknader
  • Genom förvärvet av Secure Thingz har IAR införskaffat sig en central position mot den kraftigt växande marknaden för säkerhet för IoT-enheter
  • Den uppskattade årliga tillväxten på marknaden uppgår till 38 procent till år 2022 och i dagsläget är mindre än 4 procent av världens alla IoT-enheter säkra
  • Visst, värderingen kan tyckas hög men på några års sikt är det bolagets räkenskaper som styr aktiekursen, inte dess multipel
  • Konsensus tror på en vinsttillväxt på 25 procent nästa år medförande ett mer aptitligt p/e-tal på dryga 20
Aktietips

Dela med dig