Aktiespararna

Höjd utdelning för Latour

Av Nyhetsbyrån Direkt
15 februari 20181 min lästid

Investmentbolaget Latours substansvärde ökade till 95 kronor per aktie jämfört med 87 kronor per aktie vid ingången av året.

Ökningen motsvarar 11,6 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 9,5 procent. Substansvärdet per den 14 februari uppgick till 93 kronor per aktie.

Det framgår av bolagets bokslutskommuniké för 2017.

Latour aktiens totalavkastning uppgick till 20,3 procent under året jämfört med 9,5 procent för SIXRX.

Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 2:25 kronor per aktie (2:00).

För Industrirörelsen noteras för fjärde kvartalet att industriföretagens orderingång ökade med 11 procent till 2.528 miljoner kronor, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 4 procent justerat för valutaeffekter.

Industriföretagens nettoomsättning ökade med 16 procent till 2.645 miljoner kronor, en ökning för jämförbara enheter med 8 procent justerat för valutaeffekter.

Rörelseresultatet ökade med 18 procent till 321 miljoner kronor (272), motsvarande en rörelsemarginal på 12,1 (11,9) procent för kvarvarande verksamheter.

Dela med dig