Aktiespararna

Höjer utdelningen över 30 procent – trots missat mål: ”På rätt väg”

Av Bolagsbevakningen
15 april 20195 min lästid
STÄMMORAPPORT. Cloetta har en bit kvar till sitt lönsamhetsmål – men de bedömer att de är på rätt väg och höjer utdelningen med 33 procent.

Cloettas aktieägare kan glädja sig åt att utdelningen blir en krona per aktie. På årsstämman den 4 april deltog cirka 320 personer, som representerade 56,4 procent av kapitalet och 63 procent av antal röster.

SEB rekommenderar köp av Cloettaaktien och säger bland annat i DI TV i slutet av mars 2019 att den har aldrig varit så billig och ger bra direktavkastning. Vidare ”det kan vara så att aktien bottnar nu samt att Cloetta har ett ”Dream Team med bra styrelse, ledning och stor kompetens i bolaget”.

Att aktien är så billig kan bero på en viss skräck för socker. Det är en sak som de arbetar mycket med på olika sätt. På stämman redogjorde både vd Henri de Sauvage-Nolting och ordförande Lilian Fossum Biner om sänkt sockerinnehåll och anpassning till förändrade prioritering hos konsumenterna.

Cloetta försäljning ökade under 2018 till 6,2 miljarder kronor (5,8) och rörelseresultatet blev 677 miljoner kronor (604). Företaget har satt målet för Ebit till 14 procent. I dag redovisar de 10,9 procent så det är bit kvar till målet. När det gäller utdelningen blir den 60 procent av resultatet efter skatt.

Mer aktivt

Lilian Fossum Biner tog upp att Cloettas aktiekurs varit klart sämre än index hela 2018 och även första kvartalet 2019. Bolaget har börjat aktivera sig mot marknaden. För första gången anordnades en egen kapitalmarknadsdag i mars 2019. Antalet aktieägare har hela tiden ökat i bra takt och var vid årsstämman 2019 nästan 24 000 (20 125).

Nötter, lösviktsgodis, tuggummi, pastiller, choklad och förpackat godis ingår i Cloettas produktprogram med välkända och starka varumärken som Läkerol, Plopp, Gott & Blandat, Kexchoklad, Jelly Bean Factory och Nutisal. Alla dessa varor är i hög grad beroende av spontanköp. Vi tog upp frågan om hur Cloetta arbetar för att möta ökad webhandel även för livsmedel för att inte tappa spontanköparna. Vd berättade att de har en central funktion som arbetar med e-handel. All övrig verksamhet är lokal. Marknadsföringen har också aktiverats bland annat med filmer i sociala medier som stöd för försäljning i både fysiska butiker och på webben.

En allt större del av försäljningen sker i det Cloetta kallar ”övriga försäljningskanaler”, till exempel byggmarknader, flygplatser och tåg. Här har Cloetta en fördel med sina attraktiva produkter – kunden får lönsamma lättexponerade varor vid kassan.

Aktiespararna tog också upp frågan om lösgodis som är en dålig affär för Cloetta.

Är det en dålig affär även för handlarna och hur ser det ut i olika länder?

”I Sverige har lösgodis nästan blivit en commodity utan karaktär. Cloetta jobbar med olika lösningar för att göra produkterna mer attraktiva och lönsamma både för handlaren och Cloetta. Det kan finnas utvecklingsmöjligheter för lösgodis på nya geografiska marknader.”

Cloettas inköp utgörs i första hand av socker, kakao, mjölk, nötter och wellpapp. Tillsammans svarar dessa kostnader för 59 procent av produktionskostnaden. Vi frågade om ”ansvarsfulla inköp” som Cloetta säger sig stå för, gör att produkterna blir dyrare, om de kan få betalt för skillnaden och om konkurrenter som inte är lika noga kan konkurrera med priset. Vd svarade att konsumenterna blir mer och mer medvetna och kollar information på förpackningen. Cloetta är bestämda på att göra rätt och samtidigt få ned sin kostnad för produkten minst lika mycket som prisökningen på råvaran är.

Aktiespararna frågade också om hur Cloetta arbetar med målet att fördubbla försäljningen på internationella marknader. Vd svarade att de tillsatt en person som rapporterar direkt till honom och som systematiskt kommer att gå igenom förutsättningearna när det gäller produkter och kanaler i olika länder.

Diskussion om optionsprogram

Cloettas årsredovisning har fått flera priser de senaste åren. Den är både lättläst och innehållsrik. En del bolag har med rubriker inom till exempel ”Risker” men sedan ett allmänt innehåll som inte ger en ordentlig bild av just detta företags problem och möjligheter. I Cloettas redovisning är det en genomtänkt analys som visar hur de resonerar och även visar öppenhet mot aktieägare och andra intressenter.

På stämman fattades beslut om ett nytt treårigt incentiveprogram för 45 chefer i Cloetta. Bolagsbevakare Gunnar Ek kritiserade förslaget för att vara alldeles för dyrt: 44 miljoner kronor vid fullt utnyttjande. Det blev en diskussion där ordföranden försvarade upplägget och Gunnar Ek jämförde med andra stora bolag. Aktiespararna röstade för förslaget som ger en maximal utspädning på cirka en halv procent.

Styrelseordföranden Lilian Fossum Biner omvaldes liksom ledamötena Lottie Knutson, Camilla Svenfelt, Mikael Aru, Alan McLean Raleigh och Mikael Svenfelt. Mikael Norman hade avböjt omval och Patrick Bergander valdes till ny ledamot.

Som revisor har Cloetta haft KPMG i tio år och därför gjort en ny upphandling. Valet föll på PWC med Sofia Götmar-Blomstedt som huvudansvarig revisor.

Bevakare: Charlotta Malm

Dela med dig