Aktiespararna

Hövdings försiktiga framfart

Av Redaktionen
4 oktober 20172 min lästid

Hövding vill emittera aktier för att dra in 37 miljoner till företagets fortsatta expansion. I ett långt stämmo-anförande informerade VD Fredrik Carling om vad pengarna ska användas till. Många frågor ställdes till VD av stämmodeltagarna, däribland Aktiespararna.

Enligt VD ska 60% av emissionspengarna gå till löpande tillväxt. Resterande 40% av emissionslikviden kommer plöjas ner i marknadsföring och produktutveckling. Det är viktigt för Hövding att ”växa med kontroll”, påpekade såväl VD som styrelse. Hövding tycks stå med båda fötterna på jorden och undvika onödiga risker.

Teckningstiden för emissionen löper fram till och med 10 oktober 2017. Teckningsrätterna handlas till och med den 6 oktober.

I nuläget är Hövding förlustbringande trots att bolaget sålt 50 000 hjälmar. Potential att växa torde, trots det, finnas. Dock beror bolagets framgång på huruvida konsumenterna tar emot produkterna och om bolaget lyckas slå mynt av efterfrågan på marknaden.

Hövding vill växa på de idag identifierade, potentiella marknaderna, dvs. i första hand Norden och till viss del Europa.

Om det är möjligt för Hövding att stanna kvar i de nuvarande lokalerna, givet den planerade expansionen, det får framtiden utvisa.

Kontorsytan som Hövding hyr fördelar sig på två våningar med en öppen yta i mitten. Kontoret är tänkt att utgöra en källa för kreativitet och nytänkande för de anställda, berättade Carlin efter bolagsstämman.

Åsa Wesshagen/Joakim Sandström

Dela med dig