Aktiespararna

Hufvudstaden minskar nettoförlusten

Av Finwire/Redaktionen
8 maj 20242 min lästid
Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar minskad nettoförlust under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Det negativa resultatet förklaras av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

Hufvudstadens hyresintäkter uppgick till 573 miljoner kronor (551), en ökning med 4,0% mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -759 miljoner kronor (-906).

Resultatet före skatt var -497 miljoner kronor (-627).

Resultatet efter skatt blev -396 miljoner kronor (-499) och resultat per aktie uppgick till -1,96 kronor (-2,47).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 180 kronor (195). Vid årsskiftet var nivån 185 kronor.

Hyresvakansgraden vid periodens slut var 9,2 procent (8,5). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 7,1 procent (5,4).

"Årets första kvartal har präglats av den svaga konjunkturen vi befinner oss i. Vakansgraden har ökat något och uthyrningsprocesserna tar längre tid, men glädjande nog har ett antal nya hyresavtal tecknats under perioden. Bland annat är kontorsytorna i fastigheterna Fyran i Nordstan och NK i Göteborg nu fullt uthyrda. I vårt pågående projekt Kvarteret Johanna i Göteborg har hyresavtal tecknats med starka servicekoncept som bidrar till det ökade intresset vi ser för kontoren i kvarteret", säger vd Anders Nygren.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig