Aktiespararna

Husqvarna vinstvarnar - omstrukturerar

Av Nyhetsbyrån Direkt
18 september 20183 min lästid

Husqvarna vinstvarnar efter att bolaget tredje kvartal har påverkats av det varma och torra vädret. Det framgår av ett pressmeddelande.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet väntas nu uppgå till cirka hälften av föregående år, exklusive jämförelsestörande poster, då det var 433 miljoner kronor. Husqvarna spår alltså indirekt ett justerat rörelseresultat i häradet 217 miljoner kronor för kvartalet

Analytiker hade i sitt väntat sig ett justerat rörelseresultat på 435 miljoner kronor, enligt en färsk sammanställning från Inquiry Financial.

"Nedgången förklaras främst av ofördelaktig produkt- och regionmix för divisionen Husqvarna, till stor del ett resultat av det extremt varma och torra vädret i Europa som började påverka negativt redan under det andra kvartalet", skriver bolaget.

Husqvarna skriver samtidigt att divisionen Gardena väntas rapportera högre rörelseresultat på grund av gynnsam påverkan av det varma vädret vid försäljning av vattenprodukter, men inte tillräckligt för att kompensera nedgången i Husqvarna och en underpresterande Consumer Brands.

"Både Husqvarna och Consumer Brands påverkas även av högre råmaterialpriser samt nya tariffer. För 2019 förväntas dessa kompenseras för genom prisökningar", heter det vidare.

Den fullständiga rapporten väntas den 19 oktober.

Lanserar strukturåtgärd

Husqvarnas strukturåtgärder kommer att genomföras under 2018-2019 med en beräknad total kostnad på cirka 1,2 miljarder kronor före skatt, varav cirka 400 miljoner kronor avser kassapåverkande poster.

Sådana kostnader kommer i huvudsak att belasta koncernens resultaträkning under tredje och fjärde kvartalen 2018 och klassificeras som jämförelsestörande poster.

Det framgår av ett pressmeddelande där Husqvarna vinstvarnar för det tredje kvartalet och ger mer information om strukturåtgärder relaterade till Consumer Brands.

Som tidigare meddelat kommer Husqvarna lämna vissa bensindrivna produktsegment i Consumer Brands. Ett omstruktureringsprogram har implementerats för att reducera tillverkningskapaciteten. Sådana åtgärder kommer att omfatta en nedläggning av produktionsenheten i Georgia, USA.

Omstruktureringsåtgärderna förväntas resultera i årliga besparingar på cirka 250 miljoner kronor gradvis från 2019 och med full effekt 2020, vilket överstiger täckningsbidraget från de lämnade försäljningsvolymerna, skriver Husqvarna.

Den lägre affärsvolymen kommer också att minska koncernens rörelsekapitalbehov med upp till 1 miljard kronor de närmaste åren.

I enlighet med avsikten då de lanserades kommer koncernens finansiella mål att vara oförändrade. "Vi är fast beslutna att leverera enligt våra mål, inklusive en rörelsemarginal på 10 procent under 2019", säger vd Kai Wärn.

Dela med dig