Aktiespararna

Hyvlar i raketen och köper nytt

23 september 20216 min lästid
Korta portföljen.
Läs senaste uppdateringen av Korta Portföljen här (vecka 38).

Marknadsläge

Vilken vecka det har varit. Den som har saknat volatiliteten måste åtminstone vara nöjd…

Kina-oron verkar ha lagt sig lite och Feds uttalanden igår, som väl egentligen var lite mer hökaktiga än vad marknaden trott (eller var whispers lägre månne?), verkar ha fått tillbaka riskaptiten på börsen. Om måndagens nedgång på 2 procent blev nedåtrekylen vi väntat på, och om vi nu samlar ny kraft på uppsidan, återstår att se…

Vi väljer givetvis att ta hänsyn till detta i vår investeringsstrategi och fortsätter att systematiskt och succesivt sjösätta lite mer kapital ifrån sidlinjen då kassaandelen alltjämt är väldigt hög i portföljen. Ambitionen är väl att komma neråt 25 procent i kassa inom ett par veckor men att bara handla på torsdagar har sina nackdelar.

Nu över till portföljen

BEWi

Där kom precis en sådan nyhet som vi trott ska kunna lyfta aktien! Ni som följer portföljen vet att vi argumenterat för att förvärv är den främsta triggern i detta lågt värderade case. Och i dag torsdag presenterades just ett sådant.

För den som vill läsa mer om förvärvet, läs här

Aktien är nu upp 25 procent sedan inköpet för två veckor sedan, där vi även haft lite tur med valutan där en norsk krona stärkts gentemot den svenska dito på 1,6 procent. Kul såklart och även om vi fortfarande tror starkt på bolaget så väljer vi ändå att låsa in lite vinst. Bolagets kapitalmarknadsdag (CMD) var tidigare en trigger men nu känns det snarare som marknadens konsensus kommit upp där vi befunnit oss från början. Att bolaget bland annat kommer att fortsätta att kommunicera en tydlig förvärvsagenda framöver. En tes som givetvis förstärks efter dagens nyhet.

Helt plötsligt ser vi alltså en liten eventrisk och eftersom vi står utom kontroll att kunna agera när CMD drar i gång så tar vi det säkra före det osäkra och säljer av en fjärdedel av innehavet. Så ingen dramatik, bara en lite justering.

Kursgrafen signalerar också att det gått väldigt snabbt uppåt på senaste, vilket såklart inte är en säljsignal i sig, men det en liten vinsthemtagning känns inte dumt i detta stökiga marknadsklimat.

Innehavet uppgår alltjämt till dryga 6,5 procent av portföljen.


JM

Bostadspriserna stiger. JM-aktien viker, stampar eller går sidledes. Det känns inte rätt för här finns växande värden, vinster och utdelningar. Med lite tålamod är vi med när aktien kommer på benen igen. Vi väljer att ta en position i aktien.

 • Vinsten per aktie i halvåret blev 11,60 kronor och på rullande tolv månader 25,10 kronor. P/e-talet sett i backspegeln ligger som det brukar på 12. Men tittar vi framåt är P/E-talet klart lägre.
 • Antalet sålda bostäder ökade med 71 procent och byggstarterna med 26 procent till 1 727 stycken. Helåret 2021 förväntas fler än 3800 bostäder byggstartas att jämföra med cirka 3200 ifjol och förfjol
 • Den högre nyförsäljningen, och byggtakten, märktes inte i halvårsrapporten eftersom nya lägenheter avräknas som intäkter i takt med att de färdigställs. Det kommer alltså.
 • När det gäller rörelsemarginaler är de bostäder som hittills i år färdigställts sålda till priser från 2019 eller tidigare. Sedan dess, och delvis till följd av coronan, har kostnader stigit vilket håller nere marginaler. Andra halvåret ifjol och i år har bostadspriserna stigit i god takt. I augusti var priserna upp med 13 procent, främst tack vare villor, varav lägenheter 8,5 procent.
 • JM har en portfölj med 37 300 byggrätter varav 19 700, som ligger ganska nära i tiden, redovisas i balansräkningen. Stigande bostadspriser ökar självklart värdet på portföljen och det kommer framöver att visas i form av bättre rörelsemarginal och högre vinst per aktie.
 • De byggrätter som inte finns med i balansräkningen bör nu externt värderas till minst 7 miljarder kronor eller 101 kronor per aktie. Substansvärdet är på väg till 230 kronor per aktie. Balansräkningen är stark och, netto, skuldfri.
 • Med stigande rörelsemarginal under andra halvåret blir vinsten per aktie 26 kronor i år varav 14 kronor delas ut. Aktuellt P/E-tal är knappt 12 och direktavkastningen goda 4,6 procent. Mer kan komma att delas ut i form av ytterligare aktieåterköp. Med 6 procent tillväxt och en rörelsemarginal på 14,6 procent nästa år blir vinsten per aktie drygt 29 kronor och P/E-talet låga 10,5.
 • Företagsvärdet ställt mot rörelseresultatet (EV/Ebit) är under 10 och på väg under 9. Vänder vi på den steken (Ebit/EV) avkastar rörelsen alltså över 10 procent.
 • JM:s bostadsutveckling eller byggande är en lågriskaffär som i en nollräntemiljö inte ska värderas så lågt att avkastningen hamnar så högt. Nöjer vi oss med 9 procent (EV/Ebit 11) kan aktien handlas runt 400 kronor. Dit kommer vi kanske över tid.
 • Att JM är attraktivt värderade, i varje fall långsiktigt, har SBB med Ilija Batljan insett som i maj förvärvade 20 procent av aktierna till en kurs på 326 kronor. SBB har en något större byggrättsportfölj. Tillsammans finns fördelar.
 • Vi hakar på och lyfter blicken in i 2022. Det kommer strax allt fler att göra och då lyfter aktien.

Vidare noterar vi att portföljbolaget Physitrack ser pigg ut, ett bolag vi ska skriva mer om framöver. Ett spännade bolag inom digital hälsa och som närmast kan liknas vid välkända Kry. Stay tuned!

Portföljen i sin helhet (justering i Bewi görs inom kort)

/Carl-Henrik & Dag

Dela med dig