Aktiespararna

I väntan på uppvärderingen

18 mars 20215 min lästid
Korta portföljen.
Aktiespararnas Korta Portföljen står stabilt i en händelserik omvärld. Denna vecka gläds analytikern av en höjd utdelning i nyckelinnehavet (vecka 11).

Allmän reflektion

Ränteoron präglar börsmiljön. Det är intensiva tider med stora rörelser.

På indexnivå syns inte dramatiken, men i ljuset av stigande långräntor har flertalet värdebolag återtagit förlorad mark när marknadens fokus tillfälligt skiftat.

En rad av fjolårets högt värderade tillväxtstjärnor har samtidigt åkt på storstryk.

Kassaflödespotential med låga multiplar upplever en viss renässans när investerare prioriterar en fågel i handen jämfört med två i busken i början av 2021.

Hur långlivad blir rörelsen? Det är svårt att säga, inte minst när makrolandskapet och inflationsutsikterna är så pass svårbedömda. Över tid drives aktiekurserna av vinsttillväxt, men på kort sikt kan psykologi ge kraftfulla riskomslag.

Populär verkstad

Vänder vi blickarna till portföljen fortsätter trenden för innehaven.

Tidigare i veckan fick största innehavet i Korta Portföljen, AQ Group, en köprekommendation av tidskriften Börsveckan, vilket bidragit till att lyfta aktien.

Verkstad ligger för övrigt i vinnarspåret för tillfället och det syns i värderingarna.

Verkstadsklenoden på Stockholmsbörsen - Atlas Copco - handlas exempelvis till ett framåtblickande p/e-tal på omkring 35 gånger. Kvalitet kostar på storbolagslistan.

Efter den stora kursuppgången senaste månaden har värderingsgapet mellan AQ och verkstadssektorn närmat sig. Verkstadsaktien från Västerås handlas dock fortsatt med en omotiverat stor rabatt jämfört med de större verkstadspjäserna på börsen.

Lägger vi in volymtillväxt, god kostnadskontroll och förvärv i kalkylen, går det fortsatt att räkna hem AQ med rimliga antaganden.

Riktkursen justeras upp till 365 kronor.

Orkla

Norska konsumentkonglomeratet rör sig sakta, men säkert åt rätt håll.

En hög riskjusterad kurspotential kvarstår i den norska börsbjässen.

Nycklarna till uppvärdering är som tidigare nämnt 1) Jotun (där koncernen har en 42,6-procentig ägarandel) och 2) interna förbättringar och 3) värdeskapande förvärv.

Jotun

Om vi tar en till titt på Jotun, så köptes Tikkurila ut till 25 gånger rörelseresultatet av PPG. Vad är en rimlig multipel på onoterade Jotun?

Givet den geografiska spridningen, styrkan i affärsmodellen och tillväxtprofilen går det att argumentera för att Jotun långsiktigt är mer attraktivt än Tikkurila.

Använder vi av försiktighetsskäl en multipel på 15 gånger på rörelseresultatet för 2020, blir Orklas andel av i Jotun värd 22 miljarder norska kronor, ungefär 22 kronor per aktie i Orkla. Det är nivån som vi räknade med i inlägget ”God uppsida till låg risk” i slutet av februari.

Skulle vi i stället sätta en Tikkurilla-multipel på 25 gånger ebit, blir Jotun-värdet nära 40 kronor per Orkla-aktie. Det är något optimistiskt, men åskådliggör värdet i koncernen.

Med en sådan värdering får vi andra halvan av den högpresterande konsumentportföljen till cirka 40 norska kronor per aktie, vilket är mycket attraktivt.

Huruvida värdet i Jotun kommer synliggöras – eller realiseras – är emellertid något som är svårare att sia om i det kortsiktiga perspektivet.

Skaplig direktavkastning

Tidigare i veckan kommunicerade styrelsen i Orkla föreslaget om en utdelning på 2,75 kronor per aktie för 2020. Det är en höjning med 15 öre mot året innan.

Till nuvarande kurs (runt 84 kronor per aktie) innebär det en direktavkastning på godkända 3,3 procent. Baserat på inköpskursen, 79,50, är den så kallade yield-on-cost:en något högre för Korta Portföljen.

Medan vi väntar på en uppvärdering erbjuder Orkla en skaplig direktavkastning under tiden.

Med det sagt, behålls nuvarande allokering i sin helhet.

Portföljen finner ni nedan


Om Korta Portföljen

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas analytiker Christoffer Ahnemark.

Syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för Aktiespararnas medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall.

All handel sker på egen risk. Gör alltid din egen analys innan köp- respektive säljbeslut fattas.

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikern får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen.

Portföljuppdatering sker varje vecka på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare.

Korta Portföljen finns nu även på Instagram och ni följer kontot här

Dela med dig