Aktiespararna

Imponerar – ger utdelning

Av Nyhetsbyrån Direkt
12 oktober 20171 min lästid

Sågverksbolaget Bergs Timber redovisar ett resultat efter skatt på 8,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (-0,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:05 kronor (0:00).

Resultatet under fjärde kvartalet har påverkats positivt av orealiserade valutakursdifferenser med 3,5 miljoner kronor (3,4). Vidare påverkades resultatet föregående år positivt av upplösning negativ goodwill med 8,7 miljoner kronor.

Jämfört med föregående år är det främst förbättrade priser på sågade trävaror samt effekter från lönsamhetsförbättrande åtgärder som bidragit till resultatförbättringen, skriver bolaget.

Resultatet har påverkats negativt av att den svenska kronan stärkts mot framförallt GBP och USD under kvartalet.

Produktionen av sågade trävaror uppgick till 100.000 m3sv vilket är en ökning med 31.000 m3sv jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på förvärvet av sågverken i Broakulla och Vimmerby. För jämförbara enheter är produktionen på samma nivå som föregående år.

Nettoomsättningen uppgick till 334 miljoner kronor (223).

Resultatet före skatt uppgick till 10,2 miljoner kronor (0,2).

En utdelning om 0:05 kronor per aktie föreslås för helåret 2016/2017 (0).

Dela med dig