Aktiespararna

Inget är som väntans tider

Av Bolagsbevakningen
30 augusti 20183 min lästid

Styrelse och ledning lämnade WO när den fortsatta bolagsstämman i Stockholm IT Ventures skulle gå av stapeln. Vid sidan av formaliafrågorna kunde stämman endast fatta ett enda beslut, då handlingarna ännu inte var klara.

När den fortsatta årsstämman i STIV drog igång lovades de närvarande aktieägarna att redovisningshandlingarna skulle vara klara om några minuter. Aktieägarna skulle få titta igenom dem. Däremot skulle inte någon revisionsberättelse hinna bli klar.

STIV förvaltningsberättelse var inte färdigställd, trots att åtta månader gått sedan verksamhetsårets slut. Den fortsätta årsstämman kunde således inte fatta några beslut om föregående års förvaltning. Ej heller kunde beslut fattas om ansvarsfrihet för styrelsen. Den fortsatta årsstämman avstod mot den bakgrunden från att välja ny styrelse.

När röstlängden skulle fastslås konstaterades att hos Euroclear fanns 564.339.536 aktier registrerade i STIV. Bolagsverket hade däremot registrerat inte mindre än 902.907.870 aktier. Detta väckte frågor på den extra bolagsstämman kring vilket marknadsvärde STIV egentligen hade.

Som ”löken på laxen” bestämde stämman att bemyndiga styrelsen att få emittera ytterligare cirka 557 miljoner aktier, dvs. upp till det maximala "taket" som finns fastslaget i bolagsordningen, dvs. 1.460.000.000 stycken, mao. nästan en och en halv miljard aktier!

Sätt det i förhållande till det registrerade aktiekapitalet som är 180.581 Euro. Siffrorna talar för sig själva. Aktiespararna reserverade sig mot bemyndigande-beslutet.

Thony Norelli från Raire Invest hade fullmakt att uttala sig å styrelsens vägnar eftersom varken den verkställande direktören eller någon styrelseledamot var närvarande på den fortsatta årsstämman. Norelli berättade att STIV har anskaffat en container i vilken man ska producera kryptovaluta som, enligt Norelli, ska ge en vinst på 10.000 - 20.000 USD per månad.

STIV har även anskaffat en plats i Karlskoga där man kan få köpa 170 MW el till lågt pris och där ska man ställa upp 500 containrar som ska producera kryptovalutan Bytemine där varje container ska generera dessa vinster. Bolaget kommer därmed att kontrollera hela block-kedjan och bli oerhört vinstgivande, enligt Norelli.

Vidare berättade Norelli att Trig Media Group, dvs. TMG, kommer att ägas till 60 procent av STIV och att resterande 40 procent ska ägas av befintliga ägare. Det är bl a för att kunna genomföra denna affär som styrelsen behöver ett bemyndigande för att tillåtas emittera aktier.

Det tog den glest besökta, fortsatta årsstämman en timme och tio minuter att komma fram till ovan nämnda beslut. Årsredovisningen hann inte bli klar under den fortsatta årsstämman och kunde därför inte läggas fram för stämman.

STIV årsstämma för 2017 kommer i bästa fall att hållas i slutet av oktober 2018. Det blir spännande att följa den fortsatta utvecklingen!

Bevakare och författare: Leo Gillholm

Dela med dig