Aktiespararna

Inköpschefsindex för industrin i Sverige minskade mer än väntat

Av Finwire/Redaktionen
1 september 20232 min lästid
Inköpschefsindex för industrin i Sverige minskade mer än väntat i augusti.

Industriindexet sjönk till 45,8 i augusti. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 47,2.

Föregående månads utfall var 48,0, uppreviderad från preliminära 47,6.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Indexet har nu varit utanför tillväxtzonen i tretton månader i rad.

- Det är en trög industrikonjunktur som framträder samtidigt som stödet från omvärlden minskar när globala industrikonjunkturen och världshandeln backar. En utveckling som kan bli en ökad utmaning för svensk industri framöver även om en svag krona kan vara stödjande, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Indexet består också av flera delindex. Index för orderingång föll under sommarens sista månad till den lägsta nivån sedan i maj. Det var också den komponent som stod för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-total följt av lager och produktion.

Delindex för leveranstider och sysselsättning gick mot strömmen och gav positiva bidrag till PMI-total.

Industriföretagens produktionsplaner är återhållsamma, men ligger på en tillväxtnivå om 52,4, ned från 53,4 i månaden före. Det är dock väsentligt under det historiska snittet på 63,7.

Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg i augusti till 42,1 från 39,0 i juli.

"Det minskade pristrycket från leverantörsledet består och ökar sannolikheten för lägre producentpriser framöver men med risk för att den svaga kronan på sikt kan driva upp priserna när leverantörsavtalen ska omförhandlas", säger Jörgen Kennemar.

Marknadsnyheter

Dela med dig