Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Innovation som säkrar utdelning

wysiwyg_image

Johan Forssell har varit anställd i Investor sedan 1995.

Denna artikel framgår ur Aktiespararen nummer 5 2019.

Investors vd Johan Forssell om: Aktieägarvärde, avkastning, unik kultur, påstådda maktkamper – och hur långsiktiga traditioner ska ta Wallenbergarnas investmentbolag in i framtiden. 

Investor är en av de absolut mest populära ­aktierna att äga bland svenska folket. Sett över de 35 senaste åren är investmentbolaget, som kontrolleras av familjen, upp över 3 400 procent, inklusive utdelningar. 

– Vi har högt satta mål och om vi så mäter på fem, tio eller 20 år har vi lyckats generera en bättre totalavkastning än Stockholmsbörsen och klart över vårt mål om 8–9 procent per år, säger vd Johan Forssell. 

Aktiespararen träffar Johan Forssell på bolagets huvudkontor på Arsenals­gatan vid Kungsträdgården i Stockholm. Genom årens lopp har mycket ­förändrats samtidigt som allt är sig likt. Det vet Johan Forssell – som blev anställd i Investor redan 1995 – om någon. 

– Jag känner igen många saker från när jag började. Vi har en långsiktig inriktning som ­ligger fast, men världen har förändrats och fortsätter att göra det i hög hastighet.  Det innebär att vi också hela tiden måste utvecklas.

Han understryker att portföljen har genomgått stora skiften. 

– Flera bolag känns igen och är kvar i portföljen, men några har lämnat och många nya har tillkommit. Som engagerad och långsiktig ägare agerar vi alltid ­utifrån vad som är bäst för det enskilda bolaget.

Brett arbete för värdeskapande

Familjen Wallenbergs investmentbolag står på tre olika ben. Det största, som utgör 69 procent av port­följen, är "Noterade kärninvesteringar". Här är ­Investor huvudägare i tolv börsnoterade­ bolag – varav tio stycken återfinns på ­hemmaplan i Sverige. 

– Det viktigaste är att hitta rätt ­personer till uppdragen i styrelse och ledning hos bolagen. Det behövs en stark ordförande och en stark vd. Vi sitter själva i många styrelser och ­försöker att påverka och ställa frågor som hjälper bolagen framåt.

Johan Forssell framhåller betydelsen av långsiktighet och att fokusera på de tre–fem ­punkter som ska hjälpa just det enskilda bolaget i fråga att bli bäst inom sin bransch. 

– Kortsiktigt kan vi absolut acceptera marginaler som sjunker om vi ser att investeringar i innovation är rätt väg för att säkra framtida tillväxt och starka positioner. Men det betyder inte att vi kan tappa fart i effektiviseringsarbetet.

Ericsson och ABB är två sådana exempel. I båda bolagen har Investors samarbete med Industrivärden, som är storägare i Ericsson, och Christer Gardells aktivistfond Cevian, storägare i både Ericsson och ABB, ­uppmärksammats. Flera medier har pratat om maktkamper. Johan Forssell tillbakavisar påståendet. 

– Det är positivt när det kommer in andra ägare som tror på och vill investera i bolagen. I de allra flesta fall står vi alla bakom strategin som bolagets styrelse och ledning har lagt fram och har samma ambition: Att generera en ökad avkastning. Sedan jobbar vi på lite olika sätt och kan ha olika syn på sakfrågor. Men det är snarare naturligt. Vi vill ha högt i tak och bra diskussioner, menar Johan Forssell.

Hur ser du på utvecklingen inom Ericsson och ABB i stort?

– Börje Ekholm och hans team har gjort ett bra jobb i Ericsson. De har fått ett tydligare fokus, satsat mer på kärnverksamheten och fokuserat på innovation. Sedan finns det mycket arbete kvar att göra. De har ett mål om att ha en marginal på 10 procent 2020. Dit är det en bit kvar, säger Johan Forssell, och fortsätter: 

– Vi har över en viss tid inte riktigt sett den utveckling som vi skulle velat se i ABB:s aktiekurs. Men jag måste säga att bolagets styrelse och ledning har tagit kraftfulla åtgärder för att ytterligare förbättra och utveckla bolaget. 

Storaffären där kraftdivisionen Power Grids ska säljas till japanska Hitachi för mångmiljardbelopp har Investors stöd.

– Vi har stått bakom att det var rätt att först transformera Power Grids, reducera projektrisken, förbättra kvaliteten och höja lönsamheten. Det finns en industriell logik bakom affären. Det här är två verksamheter som kompletterar varandra väl.

Atlas Copco är Investors största börsnoterade innehav. I somras sattes bolagets gruv- och infrastrukturverksamhet, Epiroc, på egna ben på börsen. 

Det handlar om att skapa ett tydligare fokus då Atlas Copco har vuxit sig väldigt stort. Nu är jag ännu mer övertygad om att spliten var rätt. Om fem–tio år kommer det att visa sig att uppdelningen och därmed det ökade fokuset har gjort att vinsterna i de båda bolagen är högre totalt än om man behållit den tidigare strukturen på Atlas Copco. 

På ämnet avknoppningar har Johan Forssell samma typ av åsikt om Electrolux beslut att inleda en process där affärsområdet ”Professionella Produkter”, med hotell och restauranger som primära kunder, skiljs ut och noteras på börsen som eget bolag. 

– Det ger goda möjligheter att fortsätta utveckla verksamheten som är en mindre del av Electrolux.

Helägt nytänkande

2015 grundade Investor sitt näst största ben – Patricia Industries där helägda, eller i alla fall nästintill ­helägda, onoterade dotterbolag samlas. Patricia Industries utgör 26 procent av tillgångarna.

– Det har blivit enklare att vara snabbfotad och ta beslut i och med att vi har samlat dotterbolagen inom Patricia Industries. Vi har haft en bra utveckling och har gått från fem till nio dotterbolag. Förra året, 2018, genererade Patricia en vinsttillväxt, på omkring 8 procent.

Det klart största bidraget i Patricia Industries är ­sårvårdsbolaget Mölnlycke. 

– Ett fantastiskt bolag med starka positioner, även om försäljningstillväxten varit lite lägre på sistone. Här är topprioriteringen att växa organiskt och då inte minst på tillväxtmarknader.

Piab och Sarnova är de två senaste tillskotten inom Patricia Industries. 

– Två spännande bolag med starka positioner inom intressanta nischer. Piab kommer att kunna dra nytta av automationstrenden i industrin då dess produkter sitter längst ut på robotens arm. Sarnova är en specialdistributör verksam inom hälsovårdssektorn med produkter som används för bland annat andningsvägar och ”kit” med akutvårdsprodukter som är anpassade till kunderna. 

Riskkapitalbolaget EQT knyter ihop Investors innehavssäck. Johan Forssell vill inte kommentera hur processen kring en eventuell börsnotering går, men är desto mer talför om utvecklingen i sin helhet.

– Jag är otroligt imponerad av hur de driver sin verksamhet. De har genererat en avkastning på runt 20 procent per år till Investor de senaste tio åren. Pengar som har stärkt vårt kassaflöde och som vi har kunnat använda till att investera i nya dotterbolag eller att öka vårt ägande i de noterade kärninnehaven.

LÄS OCKSÅ: Wallenbergs kronskräck: "Oroar mig"

wysiwyg_image

Atlas Copco är ett av Investors viktigaste innehav i börsportföljen.

Betydelsen av utdelning

Johan Forssell är noga med att betona att det gäller att hänga med i den tekniska utvecklingen som går i hög hastighet och sätter avtryck som påverkar alla som rör sig på planeten. 

Hur förändrar digitaliseringen och liknande ­­teknikskiften vardagen för Investor?

– Givetvis på helt olika sätt för olika bolag. ­Digitaliseringens påverkan på SEB, Atlas Copco och Ericsson är inte likadan. Men det är oerhört viktigt för alla att veta vad man ska och vad man inte ska göra, att prioritera rätt och tillsammans med vilka partners. Det gäller att ställa om, vara bättre än konkurrenterna och att kunna skapa nya eller större intäktsströmmar från sina tjänster eller lösningar. 

Det finns tre operativa prioriteringar som betyder extra mycket för Investor. 

– Vi ska växa substansvärdet, driva verksamheten effektivt och betala en stadigt stigande utdelning.

Utveckla mer om hur ni har gjort, och ska göra, för att lyckas?

– Det handlar om allt från att bygga och vidare­utveckla högkvalitativa och marknadsledande företag, se till att vi alltid har en stark balansräkning och hög finansiell flexibilitet och att vi investerar på ett klokt sätt i rätt bolag. Vi ska finnas där, utnyttja den bas som vi har byggt och kunna bidra med kunskap och kapital till bolagen när det är värdeskapande. 

Johan Forssell betonar vikten av långsiktigt värde­skapande.

– Vi ser till vad som är långsiktigt bäst för varje ­individuellt bolag. Hållbarhet är en affärsfråga. Genom att bolagen investerar i innovation och utveckling ­liksom i kontinuerlig kompetensutveckling för sina medarbetare skapas attraktiva kundlösningar och som många gånger adresserar en rad samhällsutmaningar. Starka och lönsamma bolag skapar därmed värde till aktie­ägarna.

Investoraktien handlas, trots en stark start på 2019, med en betydande substansrabatt. Det är dock inget som Johan Forssell lägger särskilt mycket energi på. 

– Jag är inte intresserad av åtgärder som kortsiktigt sänker rabatten. Vårt fokus är att driva och utveckla bolagen, vara effektiva, se till att ha bra kassaflöden och ge en bra utdelning. Om vi lyckas är jag övertygad om att vi kommer att få en god avkastning och för­hoppningsvis en strukturellt lägre rabatt på lång sikt. 

SE ÄVEN: Därför gillar proffset Investors ersättningsmodell: "Blir belönad"

wysiwyg_image

Investors ordförande Jacob Wallenberg i sällskap med Johan Forssell utanför Grand Hotel i centrala Stockholm.

Det här är Johan Forssell

Född: 1971 i Stockholm. 

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Karriär: Anställd inom Investor sedan 1995. Bland annat som analytiker för noterade kärninnehav, analyschef, ansvarig för verkstads- och hälsovårdssektorn och som projektledare för Aleris. Vd och koncernchef för Investor sedan 2015. 

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Atlas Copco, Epiroc, EQT, Patricia Industries, Wärtsilä och Handelshögskolan i Stockholm.

Johan Forssell om ...

Eget aktieägande: ”Jag är en stor förespråkare av det och har ett, för mig, betydande innehav i Investor. Jag vill sitta i samma båt som aktieägarna. Vi tycker att det är viktigt att en stor del av kompensationen för ledande personer är kopplade till aktiekursen.”

Saab: ”Det är ett viktigt innehav. Saab har varit framgångsrika på att ta order för såväl Gripenflygplan som övervakningssystem och u-båtar. Nyemissionen, som var självklar för oss att delta i, stärker balansräkningen och ger bättre förutsättningar att leverera på och utveckla sin orderbok. De har en orderbok värd över 100 miljarder kronor.” 

En svår balansgång: ”Det måste finnas ett stenhårt fokus på effektivitet och samtidigt en förmåga att investera i framtida innovation. Vi får inte tumma på något av det.”

Konjunkturen: ”Det går att se flera ledande makroekonomiska indikatorer som har vänt nedåt, men jag har ingen kristallkula som kan säga huruvida det blir en mindre eller en större avmattning. Men både vi och bolagen måste vara förberedda på det och agera när vi ser något. I en tid av nedgång gäller det även att våga satsa för det är då de bästa lägena kan uppstå.”

Orosmoln i omvärlden: ”En ordnad brexit (detta sägs i början av mars) och en ­lösning i handelskonflikten mellan USA och Kina skulle betyda mycket. Det skulle ge mer självförtroende och kunna öka investeringsviljan.”

Vikten av att knyta till sig de bästa talangerna: ”Framtidens löften vill jobba i bolag med ett tydligt fokus på hållbarhet som en integrerad del av affären. Vi jobbar hårt för att se till att vi själva och våra bolag gör det. Jag har arbetat mycket med att sätta våra värderingar de senaste två åren.”

Framtida investeringar: ”Vi investerade totalt 13 miljarder kronor 2018. Det är högre än ett normalt år.”

Investors portfölj (Ägarandel av kapital och andel av totala tillgångar i procent)

Noterade kärninvesteringar

Atlas Copco 16,9, 11.

ABB 10,7, 10.

SEB 20,8, 10.

AstraZeneca 4,1, 9.

Sobi 39,4, 5.

Ericsson 7,2, 5.

Epiroc 17,1, 4.

Wärtsilä 17,7, 4.

Nasdaq 11,8, 4.

Saab 30,2, 3.

Electrolux 16,4, 2.

Husqvarna 16,8, 2.

Totalt: 69 procent av tillgångarna (värda omkring 270,8 miljarder kronor).

Patricia Industries (Total exponering och andel av totala tillgångar i procent):

Mölnlycke 99, 14.

Permobil 96, 3.

Piab 96, 1.

Laborie 98, 1.

Sarnova 86, 1.

Vectura 100, 1.

BraunAbility 95, 1.

Aleris 100, 0.

Grand Group 100, 0.

Tre Skandinavien 40, 1.

Finansiella Investeringar 2.

Totalt: 26 procent av tillgångarna (exklusive kassa).

EQT (Andel av totala tillgångar i procent).

EQT AB 5.

Totalt: 5 procent av tillgångarna.

Det justerade substansvärdet (baserat på bedömda marknadsvärden för dotterföretag och partnerägda investeringar) för hela Investor uppgick totalt till 372 miljarder kronor vid 2018 års slut.

Fotnot: Siffrorna hämtade ur bolagets årsredovisning för 2018.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.