Aktiespararna
Annons

Innovativ aktör inom framtidens energiproduktion

21 mars 20243 min lästid
I ljuset av en växande global medvetenhet om förnybara energikällor och behovet av hållbar utveckling tar Minesto ett viktigt kliv framåt med en nyemission. Målet är att stärka kassan för att fortsätta demonstration och elproduktion på Färöarna för att driva på kommersialisering och skapa leveransförmåga.

Bolagets egenutvecklade teknik används för att producera el från tidvatten- och havsströmmar och riktar sig mot elbolag, andra kraftproducenter samt projektutvecklare. Verksamheten bedrivs idag främst i Europa och Asien.

Under det föregående året har Minesto etablerat en pilotanläggning på Färöarna där bolagets patenterade teknologi för omvandling av rörelseenergi från havsströmmar till elektricitet har verifierats. Den nyligen uppgraderade fullskaliga anläggningen, kraftverket Dragon 12, är nu i drift och markerar ett signifikant steg mot storskalig kommersiell tillämpning av teknologin. I en handfull marknader globalt har Minesto ingått samarbeten med starka lokala partners som arbetar med allt ifrån flödesmätning, energiprisbidrag och statliga investeringar.

När länder världen över strävar efter att utveckla sina energisystem framträder behovet av lösningar som energilagring och pålitliga energikällor. Här kan energiutvinning från tidvattenströmmar komma att bli en viktig pusselbit med tanke på dess potential att leverera stadig och förutsägbar energi – till skillnad från de mer variabla källorna såsom sol- och vindkraft. Denna kompletteringsstrategi är avgörande för att säkerställa en stabil och grön energiförsörjning året runt.

Nyemissionen på drygt 121 MSEK är tänkt att skapa finansiell stabilitet och utrymme för investeringarna som krävs för att realisera de stora marknadsmöjligheterna. Styrelsen bedömer att kapitalet är tillräckligt för bolagets rörelsekapitalbehov de kommande 24 månaderna och för att möjliggöra utökning av verksamheten och försäljning. Detta inkluderar driftsättning och verifiering av produktionsdata från kraftverket Dragon 12 samt identifiering och utveckling av nya potentiella produktionssiter. En ytterligare nettolikvid om cirka 59 MSEK kan tillkomma vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner.

En investering i Minesto är inte bara en ekonomisk möjlighet utan också en chans att delta i övergången till en mer hållbar global energiförsörjning.

Läs mer om erbjudandet här.

Minesto medverkade nyligen i Aktiepodden och avsnittet går att lyssna på här.

Aktiespararna kan inte garantera informationens riktighet i annonsen ovan. Den som väljer att investera i instrument eller värdepapper bär själv hela risken för sina handlingar. Aktiespararna bär inte heller i övrigt något ansvar för hur information som tillhandahålls, används eller tolkas. Aktiespararna friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av erbjudanden från annonsörer hos Aktiespararna.

Dela med dig