Aktiespararna

Installationsbolaget ökar omsättningen

Av Finwire/Redaktionen
22 augusti 20232 min lästid
Pressbild från Instalco.
Installationsbolaget Instalco redovisar en både ökande omsättning och rörelsevinst under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 23,5 procent till 3 832 miljoner kronor (3 102). Den organiska försäljningstillväxten var 5,5 procent (6,2). Den organiska tillväxten för segmentet Sverige var 2,2 procent och för Övriga Norden 18,1 procent.

“I det första kvartalet såg vi för första gången på länge positiva signaler från Finland och det är glädjande att denna trend fortsatte även under kvartal två. Den starka tillväxten för Övriga Norden fördelas jämnt mellan Norge och Finland”, kommenterar vd Robin Boheman.

Ebita-resultatet blev 296 miljoner kronor (250), med en ebita-marginal på 7,7 procent (8,1).

Rörelseresultatet blev 244 miljoner kronor (215), med en rörelsemarginal på 6,4 procent (6,9).

Resultatet före skatt var 202 miljoner kronor (209).

Resultatet efter skatt blev 162 miljoner kronor (191), och per aktie 0,57 kronor (0,66).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 225 miljoner kronor (151).

Instalco har under perioden gjort nya förvärv vilka bidragit med cirka 92 miljoner kronor i omsättning.

“Under kvartalet har vi fokuserat på att använda tiden till att ytterligare konsolidera våra relativt nya bolag samtidigt som vi för dialog med möjliga förvärvskandidater. Vår strategi om att aktivt förvärva de bästa bolagen på denna fortsatt fragmenterade marknad ligger fast”, säger Boheman.

Om marknadsläget säger Instalco-chefen att den är svårbedömd i ett svagare konjunkturläge.

“Det ger oss utmaningar där det är än viktigare att vara nära kunderna vilket vi hanterar genom vår decentraliserade Instalcomodell”, säger Boheman.

InstalcoMarknadsnyheter

Dela med dig