Aktiespararna

Investmentbolagen att köpa under 2023

21 februari 20237 min lästid
Cristofer Andersson är analytiker på Aktiespararna. .
I två artiklar kommer vi beta av de som vi finner står bäst rustade inför 2023 och de vi bedömer ha mer utmanande utsikter.

De tre stjärnorna bland investmentbolagen är Investor, Industrivärden och Spiltan. Samtliga visade under 2022 att de var stabila och fortsättningsvis bedöms de vara av intresse för en långsiktig portfölj, inte minst på grund av deras kompetenta ledningar, intressanta innehav och starka finanser.

Sedan finanskrisen har ränte- och obligationskostnader minskat för varje år, för att först det senaste året vända tvärt upp. Helt plötsligt var 2010- och det tidiga 2020-talets tillväxtorienterade vinnare – de som lånat medel för en snabbare och kraftigare tillväxt, förlorare. Några som inte lät sig ryckas med i den hausse som rådde var Investor, Industrivärden och Spiltan. Istället höll de sig till den ”gamla skolan” och hade ständigt kontroll på kostnaderna, värderingarna et cetera. Erfarenhet? Sunt förnuft? Tur!? Oavsett står de nu stabilt med portföljer bestående av bolag som inte bara har en beprövad historik, utan även pålitliga kassaflöden och en lönsamhet. De två sistnämnda är och kommer fortsatt vara essentiellt för den mer turbulenta och hårt prövande makroekonomi som kommer råda.

Wallenberg och Investor

Under 2022 blev Investors justerade substansvärde och totalavkastning -10 procent, vilket skall ställas mot Stockholmsbörsens index inklusive återinvesterade utdelningar – SIXRX, som tappade -23 procent. Såväl de noterade som onoterade innehaven gick bra och framför allt sistnämnda visade en omsättningstillväxt, vilket inte är dåligt givet hur 2022 var.

Investor bedöms stå mycket robust inför kommande prövningar, inte minst tack vare sin starka finansiella ställning. Per sista december var nettoskuldsättningsgraden 1,5 procent (1,9) och skulle VD, Johan Forsell, med kollegor bedöma det adekvat har de kreditlinor att implementera. Detta måste ses som den absolut starkaste faktorn som talar för Investor.

Med en bred, diversifierad portfölj bestående av ledande bolag inom olika sektorer skapar de starka finanserna samt den erfarna och kompetenta ledningen underlag för att bolaget dels kan stå pall, dels hjälpa sina innehav vinna viktiga marknadsandelar när konkurrenter tvingas retirera.

Den onoterade delen är något mindre än den noterade sådana, men den växer desto snabbare. Tillväxten kommer av att man ömsom är bland de ledande inom sin respektive sektor, ömsom av att Investor finns med som en vägledande hand – en som kan stötta finansiellt men även kompetensmässigt om och när det behövs.

Givet de data som bolaget försett oss och andra investerare med talar mycket för att bolaget står mer än väl rustade inför 2023. Kanske finns det en sanning i den gamla devisen att ”gammal är äldst”?

Familjen Lundberg och Industrivärden

Det något mer ”tråkiga” Industrivärden bedöms också vara ett tacksamt innehav för 2023 och även här är de goda finanserna en viktig bedömningsdel. Fredrik Lundberg är känd för att vara mycket återhållsam och ser alltid först till den befintliga nedsidan än den hypotetiska uppsidan – något som gjorde att investmentbolaget ”bara” fick se en minskning av sitt substansvärde, medan SIXRX var ned med tidigare nämnda -23 procent. Istället för att fråga sig ”hur kan vi tjäna så mycket som möjligt” verkar ledorden vara ”hur kan vi investera så bra som möjligt men till så låg risk för förlust som möjligt?”.

Förvisso består portföljen enbart av noterade innehav och således går det att själv kopiera den, men varför göra det när allt kan köpas till en rabatt om 10,79 % samtidigt som man får en billig förvaltning samt tillgång till VD:s, Helena Stjernholm, och Lundbergs expertis?

Volvo är ett världsledande bolag och spås vara en av de främsta inom omställningen till elektrifierade fordon, främst lastbilar. Vidare finns här även Skanska som varje vecka utannonserar vunna orders i USA. Som om detta inte vore nog är det tredje största innehavet Handelsbanken, som är världskänd för sin hårda och goda kreditkontroll.

Fredrik Lundbergs fokus på stabila finanser står att finna i samtliga portföljsinnehav, där främst nyss nämnda Volvo och Skanska sticker ut med nettokassor. Kostnadskontroll är ett genomlöpande signum.

Stora, globala bolag som är ledande eller bland de ledande inom sin sektor samt en ägare av kött och blod som har en förkärlek för nedsidan? Det bådar gott för tider där pengar har gått från att vara gratis till dess antonym.

Spiltan – ständigt något utanför scenljuset

Spiltan noterades på Nordic SME i oktober 2021, men har en historik som går tillbaka till 1986. Under denna tid har de tidigaste ägarna, där bland annat grundare och idag VD samt ordförande Per-Håkan Börjesson, kunnat åtnjuta en beundransvärd totalavkastning. Detta till trots är de tämligen okända relativt nämnda Investor och Industrivärden.

Under 2022 ökade(!) investmentbolagets substansvärde från tidigare 8 110 mkr till 8 436 mkr, motsvarande en procentuell ökning om 4 procent. Samtidigt som detta stärktes soliditeten från 98 till 99 procent. Starka finanser i form av framför allt en nettokassa om 70 238 miljoner kronor talar för att man står beredd att kunna göra goda investeringar när Mr. Market är på ett extra nedstämt humör.

Till skillnad från Industrivärden, men i likhet med Investor, har Spiltan en noterad och en onoterad del. Via båda dessa ben ges en bred diversifiering mot sektorer såsom fastigheter, gaming och försäkring. Vidare är ett av innehaven Warren Buffetts erkända investmentbolag – Berkshire Hataway.

Ett extra intressant innehav är Spiltan fonder, bolaget bakom de erkända och mycket uppskattade fonderna Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt Spiltan Globalfond Investmentbolag. Ju fler som sparar via dessa och ju mer börsen över tid stiger, desto mer tjänar Spiltan i form av avgifter. Det är en win-win för alla parter.

Slutsatser

Att ha en stabil grund bestående av en svensk tillika en global indexfond samt investmentbolag är något som Aktiespararna rekommenderar. För 2023 och därefter finner vi inga anledningar att ändra på tidigare rekommendationer; Spiltan, Industrivärden och Investor ska ha en plats i portföljen – investmentbolag som du idag kan köpa till substansrabatter om 12,66%, 10,79 respektive 11,97%.


LÄS MER: Bolagen med störst aktieutdelning 2023

Dela med dig