Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-01-29

Investmentbolagen sämre än börsen - ett trendbrott?

wysiwyg_image

Ett trendbrott eller bara ett hack i kurvan i aktiefavoriterna?

Investmentbolag har blivit otroligt populärt hos småsparare senaste åren, vilket inte är så konstigt givet den otroligt starka kursutveckling vi sett på flera håll. Men hittills i år har det gått tyngre och de allra flesta har utvecklats sämre än börsen.

Aktiespararnas analytiker Dag Rolander kommenterar läget just nu:

Dag, hittar du några förklaringar till detta nya mönster, den korta tidshorisonten till trots?

- Vi kan konstatera att investmentbolag såsom Bure, Creades, Industrivärden, Kinnevik, Latour och Lundbergs alla har gått sämre än index inledningsvis 2021. Kollegan Investor har gått som index vilket delvis förklaras av att EQT, som här väger tungt, levererat ett kanonbra bokslut och vars aktie, som kan räknas som investment- eller investeringsbolag, gjort ett uppsving.

Läs även: "Favoriten i gruvsektorn" (Baslåst)

I enskilda fall kan vi hitta förklaringar till en stark eller svag kursutveckling på kort sikt. Avanza, vars utdelning blev en besvikelse som sänkte aktien tillfälligt, väger till exempel mycket tungt i Creades som därför drogs nedåt.

Ser vi till gruppen som helhet avspeglar de samlade portföljerna ganska exakt Stockholmsbörsen och de borde därför följa med index upp och ned.

Flertalet av dessa bolag handlas numera till rätt höga premier, kan det spela någon roll?

- Absolut, att flera investmentbolag, såsom Bure, Creades och Latour, handlas till högre kurser än underliggande portföljvärden per aktie, har uppmärksammats ganska ofta på sistone. För några år sedan var det tvärtom: det handlade inte om premier utan då var rabatten stor. Höga premier kan innebära att investerare ryggar för investmentbolag eller för fonder vars inriktning är investmentbolag och som kan köpa aktierna med förutbestämda andelar och oavsett hur de värderas.

Men ser vi tillbaka några år så har ju investmentbolagen utklassat index, vad ska vi tro om framtiden?

- Att bolagens goda förmåga att skapa aktieägarvärde över tid troligtvis håller i sig. Historiskt brukar det vara så att när börsen är stark går investmentbolagen bättre än index men när det är oroligt eller vikande går de sämre. 2021 har börjat med viss oro, präglat inte minst av covid-19 i nya varianter och vaccinfrågor, men trots det stigande aktiekurser. Förhoppningsvis, vilket en positiv januarimånad brukar signalera, stärks framtidsoptimismen. Det finns då anledning tro att investmentbolagen tar igen tappen från januari och därför går bättre än index framöver.

Investmentbolag vs börsen

wysiwyg_image

Samtliga investmentbolag och index är ombaserade till 100.

Författare Redaktionen