Aktiespararna

Investmentbolagen som gått bäst och sämst i år

Av Cristofer Andersson
9 maj 20234 min lästid
Gång på gång har vi lyft fram hur pålitliga, stabila och tacksamma de svenska investmentbolagen har varit att äga. Som grupp lämnar historiken föga att önska, då de gång på gång över både tre- som fem- och tioårsperioder slagit Stockholmbörsens breda index. Emellertid är historik inget annat än just det, vilket leder till frågan: hur har de presterat de första cirka fem månaderna av 2023? 

Vill du vara först med våra köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Per femte maj framkommer att investmentbolagen, som grupp och enligt ibindex.se, slagit OMX SGI med cirka tre procentenheter. Detta är inte så lite och skulle vi istället presentera detsamma med i absoluta procent är skillnaden i avkastning 27 procent, då OMX SGI har avkastat 11,05 procent relativt investmentbolagsindex om 14,1 procent.

Ledande för gruppens utveckling har framför allt det på midcap noterade investmentbolaget Traction varit. Vi skrev om bolaget tidigare i mars och lyfte bland annat fram portföljsallokeringen och det starka insynsägandet som positiva motiv till en eventuell investering. Sedan årsskiftet och fram till och med den femte maj är aktien upp med 23,5 procent. Beträffande substanstillväxten har den under perioden första januari till och med sista mars ökat med 6 procent.

På andra plats kommer Latour, vars grundare Gustaf Douglas nyligen gick bort. Under vår mätperiod har aktien avancerat med 16,26 procent och fram till och med den sista mars har substanstillväxten varit 17,2 procent – mer än dubbelt så bra relativt dess jämförelseindex.

Investor brukar alltid placera sig högt upp i mätningar och jämförelser som denna, men den här gången får de se sig stående vid sidan om prispallen. Förutom Traction och Latour stavas anledningen Öresund, med finansprofilen Mats Qviberg vid ordförandeklubban och Nicklas Paulson som VD. Investor ligger förvisso inte långt efter, men de 14,38 procenten är ändå för låga ställda mot Öresundsaktiens utveckling 15,04 procent. Under det första kvartalet ökade Investors substansvärde med 9 procent, medan Öresunds dito enbart ökade med 4,4 procent. Således finns här en anomali mellan de underliggande (substans)värdena och aktiens utveckling.

Andra sidan

Såklart är det aldrig roligt att dels placera, dels lyfta fram de tre investmentbolag som än så länge har presterat sämst sett till aktieutveckling. Emellertid hör det spelet till och när vi ser över floran av de mest omtalade och i media kända investmentbolagen blir vi uppenbarade att sämst hittills i år har VNV Global gått. Under de gånga månaderna summeras den negativa avkastningen till -14,4 procent. Jämfört med substansvärdet per aktie vid utgången av Q1 2022 rapporterade bolaget den 4 april att det per sista mars 2023 minskat med 40,6 procent. Förvisso högt, men ändå inte chockerande då vi sedan 2022 kunnat se och läsa hur onoterade bolag tagit rejält med stryk.

På näst sista respektive sista plats finner vi VEF och Bure. Där det förstnämndas aktie minskat med 5,62 procent har åtminstone Bure en positiv utveckling, om än är aktiens uppgång om 4,63 procent lägre jämfört med OMX SGI:s 11,05 procent. Under årets första kvartal ökade VEF:s substansvärde med 7,5 procent och Bures med 16,5 procent.

Mer än hälften kvar

Sammanställningen visar enbart hur nämnda bolags aktier utvecklats sedan årets första handelsdag och som erfarna småsparare tillika investerare vet, kan mycket hända under årets resterade månader. När vi gör nästa sammanställning kan ordningen vara helt omvänd. Som alltid vill vi på Aktiespararna betona vikten av en lång placeringshorisont.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärer i våra aktieportföljer och nyheter sammanfattade.

Dela med dig