Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-22

Investmentbolagen som sticker ut: "Är guldkorn"

Bas

Stockholmsbörsen är bortskämd med flera fina investmentbolag, vilka ofta rekommenderas som bas i långsiktiga portföljer.
Emellertid har inte alla investmentbolags substansvärden och aktiekurser utvecklats lika bra och vilka som kommer gå bäst framgent är frågan med ett stort ”F”. Aktiespararen har gjort en djupdykning bland nämnda grupp och funnit två guldkorn. 

Investor har år efter år visat att de har en förmåga att allokera kapital på ett bra sätt. Familjen Wallenbergs arv har vårdats väl och givet nuvarande räkenskaper och kommunikation talar inget för att det kommer att ändras framgent.  

De senaste 20 åren har Investors aktie skämt bort delägarna med en totalavkastning motsvarande 2 221,6 %, vilket ska ställas mot OMX SGI:s 831,8 %. Skillnaden får även en blind att höja på ögonbrynen och den visar sig även vid 10, 5 och 3 år, då Investor presterat bättre än sitt jämförelseindex med 363, 52,7 respektive 31 procentenheter(!). 

Tre faktorer som talar för bolaget 

Hur har man lyckats med ovan bedrifter och vad talar för Investor de kommande åren? För det första måste bolagets styrning och ledning lyftas fram, vilka historiskt gjort minst sagt bra insatser. Den goda företagskulturen och den höga grad av utbildning, kompetens och erfarenhet som finns på både huvudkontoret men också ute på fältet får inte negligeras. För det andra har bolaget en väldiversifierad portfölj med allt från verkstad via telekom och bank till hälsovård, vilket gör dem mindre cykliska och något mer defensiva. 

Ytterligare en faktor som talar för Investor är deras onoterade del – Patricia Industries, med bland annat guldkornen Mölnlycke och Permobil. Båda är verksamma inom hälsa och sjukvård och den sektorn spås fortsätta växa allt mer i takt med ökad demografi, äldre befolkningar et cetera. Just nu är den onoterade marknaden lika kall som en decemberdag i Sibirien, men den underliggande verksamheten utvecklas och växer. Just detta är viktigt, för Investor har kapital att stötta med om verksamheterna skulle behöva det. De är inte beroende att äska nytt kapital via emissioner till kraftiga rabatter.

För det tredje och sista har bolaget en sund finansiell ställning. Bruttokassan uppnår 23 786 Mkr men möjlighet till mer belåning utan att det skulle försätta bolaget i något allt för svår ekonomisk situation finns också.  

Från en familj till en annan – Lundbergs 

När det råder osäkra tider, såsom nu, påminns investerare om vikten av återhållsamhet, goda och sunda finanser samt ett långsiktigt förvaltningsperspektiv. Samtliga tre uppnår nyss avhandlade Investor, men också familjen Lundberg och deras Lundbergföretagen. De senaste 15 åren har investmentbolaget givit sina delägare en totalavkastning om 518 %, vilket slår OMX SGI:s 265,2 %. Samma mönster syns även när de senaste 10 och 5 åren analyseras och jämförs.  

Dels noterat, dels onoterat 

Precis som i fallet med Investor finns hos Lundbergs en onoterad del – Lundbergs fastigheter. Denna del är grunden till det imperium familjen Lundberg år efter år lyckats bygga sig och som manifesteras i investmentbolagets aktieportfölj. I den finner vi allt från Holmen via Handelsbanken till Skanska. En skillnad mot Investor är dock avsaknaden av en allokering mot hälsovårdssektorn.  

Vad som sticker ut i Lundbergs portfölj är att de även äger Industrivärden, vilket är familjens andra investmentbolag. Via detta innehav får de en något vidare och än mer diversifierad fördelning, om än att båda investmentbolagen delar flera innehav. Som om detta inte vore bidrar konglomeratet och serieförvärvaren Indutrade med en bred diversifiering, då de årligen förvärvar nya bolag och med det diversifierar sig. 

Lundberg – en försiktig general 

Fredrik Lundberg, ordförande i såväl Lundbergs som i Industrivärden, är en mycket försiktig general. Tillväxt med lönsamhet, inte utan. Med minnen av tidigare kriser, såsom fastighetskrisen på 1990-talet, men också finanskrisen 2008, vet Lundberg att kassa och sunda finanser alltid lönar sig. Det är de goda finanserna som gjort att de båda investmentbolagen kunna göra kraftiga ökningar i sina innehav under året. Det möjliggör även att hålla ut under extremt svåra tider.  

Vikten av kassa och sunda finanser är något som även genomsyrar innehaven i portföljen, då Lundberg alltid först ser till ned- än uppsidan. Små, säkra försiktiga steg framåt är hans signum.  

Bra pris relativt värde 

Historiskt har Lundbergs handlats till en substanspremie, men handlas just nu till en liten substansrabatt om cirka 3 %. I fallet Investor har de mer eller mindre alltid handlats till en rabatt om cirka 12–13 % och således ter sig nuvarande rabatt om cirka 15 % än mer tilltalande. Bra bolag. Bra ledning. Bra historik. Bra finanser. Bra diversifiering. Fem goda ting till en substansrabatt och kanske något för den långsiktiga portföljen, inte minst då det råder osäkra tider?