Aktiespararna

Investmentbolaget förlorade mot index

17 april 20232 min lästid
Avkastning på substansvärdet för hela perioden uppgick till 6% vilket var sämre än index.

Investmentbolaget Creades förbättrade resultatet under årets första kvartal, understött av en bra börsutveckling. Företaget menar att man är väl rustade att agera om möjligheter uppstår.

Rörelseresultatet blev 490 miljoner kronor (-2 165). Resultatet före skatt var 495 miljoner kronor (-2 167). Resultatet efter skatt blev 495 miljoner kronor (-2 167). Resultat per aktie hamnade på 3,65 kronor (-15,96). Substansvärde per aktie låg på 69 kronor.

Avkastning på substansvärdet för hela perioden uppgick till 6 procent (-17). OMXSGI avkastade under samma period 9 procent (-14).

"Substansvärdet per aktie ökade med 6 procentenheter vilket är en klar förbättring jämfört med samma period föregående och vi ligger än så länge bra till för att nå vårt absoluta avkastningsmål om 7,5 procent på årsbasis. I relativa termer ligger vi dock efter vårt andra mål om att leverera en avkastning över jämförelseindexet OMXSGI som ökade med 9 procent under perioden. En blandning av tö och snö med andra ord", uppger vd John Hedberg i rapporten.

Värderingen av den onoterade portföljen var oförändrad under perioden. Den noterade portföljen ökade med 9 procent, vilket främst förklaras av Avanzas utveckling.

Avtal har ingåtts om försäljning av innehaven i Bright Sunday och Hedvig. Totalt kommer Creades tillföras 76 miljoner kronor när transaktionerna genomförts vilket beräknas ske senast under årets tredje kvartal.

"Vi ser generellt sett en god operationell utveckling i samtliga större innehav och har därtill betydande tillgänglig likviditet i form av Creades egen kassa (SEK 6431 mn) och Creaspac (SEK 2,5 mdr) vilket gör oss väl rustade att agera på de möjligheter som uppstår, oavsett om vintern fortgår eller om vi händelsevis skulle gå mot ljusare tider", uppger John Hedberg.

Dela med dig