Aktiespararna

Investmentbolags fonden krossar index

Av Göran Lind
7 juni 20235 min lästid
Torbjörn Olofsson, grundare av fondbolaget Kvartil.
”På Nektar handlade vi lite long/short på substansrabatt och premie i investmentbolag. Det gick rätt bra, men det var med vänsterhanden, vi höll mest på med räntor och valutor. Men jag blev fascinerad över hur hög rabatten var, på räntesidan jagade vi 5 punkter. Investor kunde köpas med 35% rabatt, det är 3 500 punkter. Man kunde alltså få något för 65 kronor som var värt 100 kr. Det var grunden till fonden Investmentbolag Calculus”.

Fakta:

Investmentbolag Calculus investerar investmentbolag och försöker höja avkastning och/eller sänka risk genom avvikelser i bolagens substansrabatt/premium. Avgift på Avanza 0,72%.

Liquid Private Assets ger exponering mot svenska investmentbolags onoterade innehav. Minsta insättning 100 000 kronor. Finns än så länge bara hos SEB och Kvartil. Avgift 1,5%.

Observationen Torbjörn Olofsson, grundare av fondbolaget Kvartil, gjorde under sina 15 år på Brummer & Partners fond Nektar visade sig fungera i praktiken. Sedan start i november 2019 har Kvartils investmentbolagsfond avkastat runt 75%, vilket gör den till en av de absolut bästa Sverigefonderna under perioden.

”Av fondens totala avkastning om ca 75% sedan start har aktiva positioner utifrån substansrabatt och premium bidragit med ca 15 procentenheter, det är vår edge mot till exempel Spiltans Investmentbolagsfond.”

Fondens aktiva förvaltning baseras på maskininlärning och statistiska metoder för att hitta avvikelser i värderingen av de 15 svenska investmentbolag som man handlar i.

”Vi har två strategier. Den ena är att köpa ett investmentbolag och sälja ett annat. Den andra är att sälja till exempel Industrivärden, om det handlas med premium, och köpa de underliggande aktierna i bolaget”.

Före lanseringen av fonden byggde Kvartil upp en stor databas på investmentbolagen och alla deras underliggande tillgångar.

”Vi var på Kungliga biblioteket och grävde fram gamla årsredovisningar, vi har nästan 25 års data på allt möjligt. Det är ett jäkla räknande med investmentbolag”, säger Olofsson som på firman därför har matematiker och programmerare.

Torbjörn Olofsson framhåller att rörelserna i värderingen av investmentbolagens substans är väldigt hög, där en standardavvikelse på 15% under ett år inte är ovanlig.

”Det är inte en effektivt prissatt marknad kortsiktigt. Men det vi ser från data de senaste tio åren är att värderingen kommer tillbaka till ett medelvärde. Blir det alldeles för billigt kommer marknadens osynliga hand att komma in. Och det är ju helt logiskt, kassaflödet i Industrivärden och de underliggande bolagen är ju identiskt och borde prissättas på samma sätt. Jag tror att det är likviditetsfaktorer som gör att rabatten rör sig”, säger han och tillägger att om man inte tror på detta så ska man inte köpa fonden.

Kvartil startade Olofsson 2018 då han drog i gång fonden Multi Asset, som ska fungera som kapitalförvaltning i fondformat, med en diversifierad portfölj bestående av ETF:er i aktier, räntor och alternativa investeringar. Avkastning och risk ska likna ett livbolags, dvs 2-3% över inflationen.

Tredje fondben tillkom

I år kom så ett tredje fondben hos Kvartil.

”Jag fick en snilleblixt. Varför inte starta en fond som enbart var exponerad mot investmentbolagens onoterade innehav?”.

Bakom idén låg insikten att onoterade bolag har avkastat bättre än noterade aktier under en längre period.

”Oavsett om man tittar på fem, tio eller tjugo år så har investmentbolag gått bra relativt börsen. Och mycket av den överavkastningen kommer från deras onoterade innehav. Tittar man svenska investmentbolag på tio år så har årsavkastningen varit 17% i snitt, varav noterat avkastat 13% och onoterat 24%. Börsen som helhet ligger på 9%”.

Fonden, Liquid Private Assets, startade i slutet av februari och investerar i svenska investmentbolag som har en lite större andel onoterade bolag i portföljen.

”Vi säljer av, kortar, alla noterade bolag i investmentbolagens portföljer och frilägger därigenom de onoterade innehaven”.

Totalt finns nu cirka 80 onoterade bolag i portföljen via nio investmentbolag, bland andra Creades, Investor, Kinnevik och Latour. Kvartil gör ingen omviktning i portföljen utifrån egna åsikter om bolagen, fonden fungerar därför mer som en indexfond för svenska investmentbolags onoterade innehav.

”Det är en väl diversifierad portfölj sektorvis, geografiskt är det övervikt på Sverige, i alla fall om man ser på bolagens hemvist. Bolagen har också väldigt varierande karaktär med allt från etablerade bolag som Mölnlycke ned till ren venture capital”.

Han menar också att investmentbolagens onoterade innehav är ett bra alternativ till private equity.

”Investmentbolagen slår avkastningen inom private equity i Europa på tio år, även på fem år. Dessutom är de en helt annan likviditet och kostnad. Om förvaltningskostnaden i investmentbolag ligger på 15 punkter så handlar det i pe-bolag om 5%, det är helt olika prislappar på strukturer som utför samma sak”.

Ytterligare en faktor som talar för Liquid Private Assets, menar Olofsson, är att korrelationen med börsens rörelser är låg, om man simulerar bakåt i tiden.

”Det är två saker man vill uppnå. Dels en attraktiv riskjusterad avkastning, vilket fonden givit om man simulerar avkastningen bakåt. Den andra är hur den uppför sig till övriga delar av portföljen, genom låg korrelation med den publika marknaden sänker man risken i portföljen. Summan blir att avkastningen går upp utan att du höjer risken i portföljen”.

Dela med dig