Aktiespararna

Investor gör förvärv: ”God tillväxtpotential"

Av Nyhetsbyrån Direkt
12 mars 20183 min lästid

Investor bedömer att tillväxten och lönsamheten i Sarnova, som de senaste åren har varit relativt höga 6 respektive 12 procent, bör kunna hålla i sig.

Det säger investmentbolagets ir-chef Magnus Dalhammar till Nyhetsbyrån Direkt på måndagen om nyförvärvet, som är en amerikansk distributör av sjukvårdsartiklar till framför allt akutvård.

"Vi ser fortsatt god och uthållig tillväxtpotential i Sarnova", säger han om försäljningstillväxten, och fortsätter:

"Vi tycker att även marginalen borde gå att jobba vidare med. Vi ser framför oss fortsatt bra lönsamhet i bolaget", säger han, och betecknar ev/ebitda-multipeln på 13,6 som "rimlig givet företagets profil, marknadsposition, tillväxt och lönsamhet".

Någon specifik information om vad Investor ska bidra med operationellt lämnar ir-chefen inte.

"Vi tycker att vi kan det där med hälsovård ganska bra; vi har ju investerat rätt mycket i den sektorn sedan tidigare", säger han (Investor äger bland annat Mölnlycke, Permobil, Laborie, BraunAbility och Aleris).

Magnus Dalhammar fortsätter:

"Vi ser framför oss att bidra till att Sarnova fortsätter att växa med bra lönsamhet. Det finns tillväxt både i form av organiska initiativ och det finns säkert kompletterande förvärv som man kan kika på längs vägen."

Sarnova är enligt Magnus Dalhammar ett "USA-centrerat bolag". På frågan om det finns avsikter att internationalisera säger han, utan att nämna någon marknadsandel utöver att Sarnova har en stark ställning, att "det finns mycket kvar att göra i USA till att börja med, men vi utvärderar förstås alltid olika typer av tillväxtmöjligheter".

Finns det några synergier med några av Investors övriga innehav?

"Vi får kika lite mer på det framöver. Det kan nog finnas en del synergier och i den mån det finns ska vi förstås försöka att få ihop dem."

Affären följer på att Investor under några år har haft bolaget på sin radar, och till slut lyckades få till en exklusiv process (det vill säga inte en auktion). Innehavet blir, beaktat de 500 miljoner dollar Investor satsar i eget kapital, ungefär jämnstort med de bokförda värdena på Permobil och Laborie.

Dessa värderas till 4,4 respektive 4,5 miljarder kronor, eller till 8,8 respektive 4,7 miljarder kronor i bedömda marknadsvärden.

Vilka "peers" Sarnova ska jämföras med återstår att se, säger Magnus Dalhammar, och frågan om marknadsvärdering är enligt Investors gängse modell inte aktuell förrän efter 18 månaders innehav.

Dessförinnan, när affären stänger, framgår hur stor del av Sarnova Investor ska äga. Detta är ännu inte klart, utöver att det rör sig om en övervägande majoritet.


Dela med dig