Aktiespararna

Investor höjer utdelningen

Av Nyhetsbyrån Direkt
23 januari 20182 min lästid

Investmentbolaget Investor redovisar en totalavkastning för det fjärde kvartalet 2017 på -7,0 procent. Substansvärdet per aktie vid periodens utgång var 440 kronor, mot 439 kronor vid utgången av det tredje kvartalet.

Det ger en substansrabatt på 15,9 procent per den 31 december, räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien, jämfört med en rabatt på 9,2 procent i slutet av tredje kvartalet.

Substansvärdet per aktie med marknadsvärderade onoterade innehav, ett mått som Investor introducerade under 2017, var 503 kronor, motsvarande en rabatt om 26,4 procent. Det kan jämföras med 497 kronor och 19,8 procent tre månader tidigare.

Investors resultat efter skatt blev -1016 miljoner kronor (9.181). Resultatet per aktie uppgick till -1:32 kronor (12:02).

Utdelningen föreslås bli 12:00 (11:00).

Delar upp utdelningen

Flera av Investors portföljbolag delar upp utdelningen i flera utbetalningar. Nu vill Investor göra på samma sätt.

"Från och med nu föreslås utdelningen betalas ut i två delar för att bättre spegla vårt kassaflöde, i och med att ett flertal av våra företag delat upp betalningen av sina utdelningar", skriver vd Johan Forsell i rapporten.

Utdelningen föreslås höjas från 11 till 12 kronor. I maj kommer Investor betala ut 8:00 kronor per aktie, och resterande 4:00 kronor kommer till aktieägarna i november 2018.

"Vårt kassaflöde var fortsatt starkt under 2017, drivet av mottagna utdelningar från våra noterade kärninvesteringar, betydande distribution till Patricia Industries och nettokassaflöde från EQT. Merparten av kassaflödet användes till att betala vår egen utdelning och till investeringar inom Noterade Kärninvesteringar, men det stärkte även balansräkningen ytterligare", skriver Johan Forsell och pekar på att nettoskuldsättningsgraden uppgick till 3,5 procent vid fjolårets slut, ned från 5,3 procent motsvarande tidpunkt föregående år.

Dela med dig