Aktiespararna

Investors aktie stiger på rapport

Av Redaktionen
20 april 20181 min lästid

Investmentbolaget Investor redovisar en totalavkastning för det första kvartalet 2018 på -1,3 procent (jämförelseindexet SIXRX: -0,5 procent).

Substansvärdet per aktie vid periodens utgång var 448 kronor, mot 440 kronor vid utgången av det fjärde kvartalet.

Det ger en substansrabatt på 18,1 procent per den 31 mars, räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien, jämfört med en rabatt på 15,9 procent vid årsskiftet.

Substansvärdet per aktie med marknadsvärderade onoterade innehav, som Investor introducerade i och med förra kvartalsrapporten, var 501 kronor, motsvarande en rabatt om 26,8 procent. Det kan jämföras med 503 kronor och 26,4 procent tre månader tidigare.

Investors resultat efter skatt blev 4.403 miljoner kronor (30.404). Resultatet per aktie uppgick till 5:77 kronor (39:78).

Lyfter på börsen

Investors aktie stiger en aning på Stockholmsbörsen. Vid 12.30-tiden är den upp över 1 procent.

Dela med dig