Aktiespararna

ISK eller depå – vad är bäst efter skattehöjningen?

29 november 20222 min lästid
Kraftigt höjd ISK-skatt.
Schablonskatten för sparande på investeringssparkonton (ISK) och kapitalförsäkringar (KF) kommer höjas kraftigt. För 2022 låg skattesatsen på 0,375% och för 2024 kommer den ligga på 0,88%. Frågan är då om det fortsatt är bättre att spara på ISK än att ha placeringar på ett vanligt aktie- och fondkonto, som i mer vardagligt tal även benämns som ”depå”.

ISK och KF förenklar

Fördelarna med att ha sina placeringar på ett schablonbeskattat konto, såsom nämnda ISK och KF, är flera. Dels behöver du själv inte spara allt underlag för deklarationen, då din bank/mäklare gör detta åt dig samt skickar den till Skatteverket, dels är det en förmånlig skatt.

Kvitta vinst mot förlust i depå

På ett aktie- och fondkonto kan du kvitta vinster mot förluster, vilket inte är möjligt om du har en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto. Du kan kvitta aktievinster mot aktieförluster, men också aktievinster mot fondförluster eller vice versa. De går att kvitta fullt ut mot varandra. Om du har en vinst kvar efter din kvittning, får du skatta 30% på den.

Skatten är, som ovan nämns, 30 % på alla vinster. Emellertid betalar du aldrig en skatt under tiden som du äger aktien, fonden eller övriga värdepapper, vilket du gör på ett ISK eller en KF. Staten får in sin skatt vid din försäljning av ett innehav som gått med vinst. Fram till dess ”tjänar” de ingenting på dig.

Till skillnad från ett ISK eller en KF är du skyldig att dokumentera all din handel och skicka in underlaget till Skatteverket vid deklarationen. Detta är således ytterligare en skillnad mot ett schablonbeskattat konto, där mäklaren, till exempel Avanza eller Nordnet, gör detta åt dig.

Vilket konto är bäst för 2023?

Tumregeln är relativt enkel: om du tror dig kunna avkasta mer än statslåneräntan plus påslaget om en procentenhet ska du ha dina investeringar på ett schablonbeskattat konto. Givet den nu fastslagna skattesatsen ska din portfölj avkasta mer än 2,94 % för att det ska vara lönsamt. Om du inte tror dig kunna nå en positiv avkastning högre än 2,94 % är en depå mer fördelaktigt.

Sedan 1870 har Stockholmsbörsens breda index inklusive utdelningar (OMX SGI) avkastat cirka 9% per år (CAGR = Compound Annual Growth Rate). Det är historia och förstås ingen garant för framtiden.

Om du är långsiktig, det vill säga ser bortom 2023, 2024 och 2025, och tror att börsen kommer att fortsätta avkasta likt historiken är det än så länge mer fördelaktigt att ha kvar dina investeringar på ett ISK och/eller en KF.

Förklarande artiklar

Dela med dig