Aktiespararna

Sämre resultat än väntat från byggbolaget

Av Finwire/Redaktionen
10 juli 20241 min lästid
JMs nytillträdde vd Mikael Åslund.
Bostadsutvecklaren JM redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen sjönk 1,5 procent till 3 583 miljoner kronor (3 636).

"De minskade intäkterna var främst hänförliga till en låg nivå av bostäder i pågående produktion, vilket till viss del motverkades av kommersiella projekt i produktion", skriver bolagets nytillträdde vd Mikael Åslund.

Rörelseresultatet blev 169 miljoner kronor (258), med en rörelsemarginal på 4,7 procent (7,1).

Vidare skriver Åslund att det minskade rörelseresultatet är hänförligt till flera produktionsstarter med låg försäljningsgrad, prisjusteringar på utvalda pågående projekt samt fortsatt höga produktionskostnader.

Resultat per aktie uppgick till 1,2 kronor (2,70), vilket innebär en minskning med 55,6 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 663 miljoner kronor (-1 143).

"Förbättringen var hänförligt till att nettoinvesteringarna i exploateringsfastigheter minskade och medförde ett positivt kassaflöde om 127 miljoner kronor (-470)", skriver Åslund.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig