Aktiespararna

JM minskar omsättningen och rörelseresultatet

Av Finwire/Redaktionen
23 april 20242 min lästid
JM redovisar rapport för det första kvartalet 2024.
Bostadsutvecklaren JM redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen sjönk 23,4% till 3 034 miljoner kronor (3 962).

Rörelseresultatet blev 160 miljoner kronor (417), med en rörelsemarginal på 5,3% (10,5).

Resultatet före skatt var 128 miljoner kronor (394).

Resultat per aktie uppgick till 1,20 kronor (4,80), vilket innebär en minskning med 75,0% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 949 miljoner kronor (792).

Antal sålda bostäder uppgick till 480 stycken (479) och produktionsstarterna uppgick till 145 (214). Totalt har JM 5 068 bostäder i produktion (6 996). Andelen sålda är 51 procent (55). Antalet osålda bostäder i avslutad produktion är 397 (161).

Rapporten är den 86:e och sista för vd Johan Skoglund.

"De fundamentala och långsiktiga förutsättningarna för vår affär är alltjämt goda. Det råder bostadsbrist på våra delmarknader och vi bedömer fortsatt att sjunkande bolåneräntor ger förutsättningar för en återhämtning i bostadsmarknaden under 2024. Med en stark byggrättsportfölj och god produktionskapacitet står JM väl positionerat när marknaden vänder", skriver han i rapporten.

JM-chefen skriver att bolaget prioriterar god likviditet för att upprätthålla produktion och bibehålla resurser för att vara redo när marknaden vänder.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig