Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-01

Jobbig vecka i portföljen

wysiwyg_image

Missade du förra veckans inlägg "Plattan i mattan"? Läs det här

Allmän reflektion

Ibland måste man kalla en spade för en spade.

Denna vecka har - utan förskönande beskrivningar - varit riktigt tung i portföljen.

Värdehanteringsbolaget Loomis (tredje största innehavet) rasade med över 7 procent på sin rapport i tisdags, medan fönsterbolaget Inwido – som redan inför rapporten utvecklats svagt – föll ytterligare 6-7 procent på sin rapport idag.

Som lök på laxen har Fagerhult och OEM International fallit tillbaka, tillsammans med nyligen inköpta AAK och Hexpol.

Psykologiskt påfrestande

Att se sina innehav falla i värde samtidigt är varken roligt eller särskilt uppmuntrande.

Men volatilitet är en del av börslivet – det är enbart att acceptera.

Sedan kan man alltid vara efterklok och debattera med sig själv ”varför gjorde jag så” eller ”varför sålde jag inte innehavet då”. Men att älta tidigare investeringsbeslut är ingen direkt konstruktiv process. Gjort är gjort – livet går vidare.

Däremot är det alltid värdefullt att lära sig av sina investeringsmisstag och analysera varför ett visst beslut blev mindre lyckat. Vi försöker hela tiden ta till oss dessa lärdomar och utveckla Korta Portföljen i en önskad framtida riktning.

Vi är medvetna om att vi kommer att göra misstag längs vägen. Samtidigt ska man inte låta rädslan för misstag göra en handlingsförlamad i sin portföljallokering.

Vi tror mycket på den framgångsrika brasilianska MMA-fightern Anderson Silva citat:

”A champion is defined by the adversity he overcomes”

wysiwyg_image

Loomis

Loomis kom in med en – på det stora hela – godkänd rapport i tisdags. Men rapporten föll inte marknaden i smaken och aktien rasade till omkring 300 kronor, men har sedan dess återhämtat delar av fallet.

Under det fjärde kvartalet ökade koncernens omsättning med 3 procent och det justerade rörelseresultatet (EBITA) höll sig på i princip samma nivå som under fjolåret.

Den franska marknaden var överraskande svag på grund av förlorade kontrakt och prispress, medan Nordamerika utvecklades mycket starkt i termer av tillväxt och lönsamhet.

Att vinsten per aktie steg med 27 procent hade främst att göra med en positiv engångseffekt på 70 miljoner kronor efter den amerikanska skattereformen.

Att utdelningen höjdes med 1 krona till 9 kronor per aktie är även positivt och direktavkastningen uppgår nu till (vid kurs 310 kronor) 2,9 procent.

Vi kan även notera att värderingsskillnaden mellan Loomis och den större amerikanska konkurrenten Brinks (vars aktie är noterad på New York-börsen under symbolen BCO) är iögonfallande hög.

För prognosen för innevarande år (2018) värderas Brinks till p/e-tal på 24x mot Loomis dryga 16x. Tar vi det kapitalstruktursneutrala nyckeltalet EV/EBIT blir samma multiplar 14x mot Loomis 11x.

Givet goda utsikter för 2018 och den relativa värderingsfördelen mot Brinks väljer vi att behålla positionen i Loomis tills vidare.

Inwido

Fönsterbolaget Inwido har utvecklats svagt på Stockholmsbörsen sedan sommaren 2017.

Vi köpte aktien i oktober och investeringen har – än så länge - inte utvecklats i rätt riktning. Under morgonen presenterade bolaget sitt bokslut och det var ingen ”kioskvältare” direkt.

Produktionsstörningarna i Sverige påverkade koncernen negativt för helåret 2017 men orderingången är stabil och försäljningstillväxten är godkänd för helåret.

Marknaden tolkade rapporten negativt och handlade ned aktien med ytterligare 6-7 procent.

Frågan är om det är dags att slänga in handduken i caset? Eller är botten nu nådd? Kan en stabilisering – både operativ och kursmässig – vara på ingång?

Vi lutar åt det sistnämnda – men vi är samtidigt ödmjuka inför den exceptionellt svaga aktietrenden.

Inwidos värdering

Aktien handlas nu till ett p/s-tal på 0,69x, vilket är att betrakta som lågt för ett bolag som Inwido. Nivån indikerar även att marknaden har oerhört lågt ställda marginalförväntningar.

Nettomarginalen var omkring 5 procent under helåret 2017, påverkat av produktionsstörningar och omstruktureringskostnader. Året dessförinnan var samma marginal runt 8 procent.

Om vi räknar med en konservativ omsättningstillväxt under 2018 och en omsättning på totalt 6 400 miljoner kronor (6371 miljoner under 2017) och en gradvis normalisering av nettomarginalen i linje med vad koncernen presterade för helåret 2016 (8 procent), så ser aktien helt klart billig ut.

Med denna sifferexercis får vi fram en nettovinst på 512 miljoner kronor och en vinst per aktie på cirka 8,8 kronor för 2018. Till en kurs på 76 kronor ger det ett p/e-tal på 8,6 gånger.

Räknar vi i stället med samma nettomarginal som under 2017 blir p/e-talet omkring 13,8 gånger – vilket även det är lägre än marknadens genomsnittliga värdering.

Nu ska denna uträkning tas med en stor nypa salt och vi ska även vara medvetna om att osäkerheten kring bostadsmarknaden och byggkonjunkturen är stor i allmänhet just nu.

Däremot kan vi konstatera att aktiemarknaden för närvarande är extremt försiktig i sin prissättning av Inwido-aktien. Till rådande värdering är koncernens attraktiva förvärvspotential mer eller mindre ”gratis” och det gillar vi.

Nu kan det vara så att marknaden ligger helt rätt i sin rådande prissättning och att vi i praktiken har orealistiska förväntningar på Inwido – men till dagens värdering kan vi inte låta bli att öka på vår position. Risk/reward är onekligen tilltalande.

Men eftersom aktietrenden är så pass svag väljer vi att dela upp våra inköp i aktien. Om kursen skulle fortsätta att falla kan vi med andra ord ta vara på både nuvarande kursläge och eventuella framtida tillfällen.

Med en tillåten maximal-vikt på 8 procent för Inwido-aktien i portföljen, väljer vi således att öka på positionen med 1 procentenhet denna vecka. Efter ökningen väger Inwido 5 procent i portföljen.  

Nu över till ställningen i portföljen

wysiwyg_image

Om den kortsiktiga portföljen

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas två analytiker Carl-Henrik Söderberg och Christoffer Ahnemark.

Syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för våra medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall. Målet med portföljen är främst att generera alpha (riskjusterad överavkastning gentemot jämförelseindex).

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikerna får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen. I huvudsak sker dock placeringarna i bolag och andra instrument som har analyserats i tidningen Aktiespararen.

Portföljuppdatering sker varje torsdag på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.