Aktiespararna

Kancera får emittera med 9 procents rabatt mot marknadspris

Av Bolagsbevakningen
14 december 20183 min lästid

Kanceras extra bolagsstämma godkände en ny finansieringsfacilitet som tillåter avrop av totalt 60 miljoner kronor de kommande 30 månaderna. Aktiespararna kritiserade upplägget för att vara desperat och kortsiktigt.

”Vi har dålig erfarenhet av den här typen av finansieringslösningar. Vi har sett dem hos flera bolag listade på MTF:erna”, förklarade Åsa Wesshagen från Aktiespararna.

Hon påpekade att det finns flera exempel bland bolagen på de mindre börslistorna som fått se sin aktiekurs rasa efter att ha anlitat finansiärer av den sort som Kancera nu slutit avtal med.

Kanceras styrelseordförande Erik Nerpin bekräftade att en sådan risk finns. Efter att ha gjort detta konstaterande lyfte han fram den prekära situation som Kancera befinner sig i efter att den förra företrädesemissionen inte tecknats fullt ut.

Enligt Erik Nerpin hade företrädesemissionen i maj ”sett bra ut”. Det som dragit ner det hela var, såsom Nerpin såg det, en brutal försäljning av teckningsrätter. Rätterna i fråga fanns i förvar av i SEB, berättade Nerpin. När SEB hade fått klart för sig hur många rätter de behövde sälja, då hade teckningsrätterna ”dödats”, enligt Nerpin, med påföljd att aktiekursen drogs med i fallet.

Aktiespararnas ombud Åsa Wesshagen ansåg istället att det svala intresset för Kanceras företrädesemission berodde ett lågt förtroende för Kancera givet att verksamheten historiskt inte hade mött de förväntningar som aktiemarknaden haft. Erik Nerpin beskrev för sin del det hela som så:

”Vi börjar slå i taket för vad nuvarande ägargrupp är beredda att vara med på varje gång”

Härav drog Erik Nerpin vissa slutsatser: ”Vi måste söka andra finansiärer. Vi har inte fått tag på någon lead investor. Vi är ägarlösa just nu. Vi är på jakt efter industriella aktörer”, sade han.

Nerpin förklarade att styrelsen såg avtalet med Global Corporate Finance - GCF - som ett komplement till traditionella företrädesemissioner. Han såg inte framför sig några stora emissioner i närtid.

Stämmodeltagarna var nyfikna på vem den nye finansiären GCF var. Någon närmare beskrivning av GCF, detta så kallade ”family office med säte i New York”, som enligt det slutna avtalet ska skjuta till pengar vid avrop mot att det får rabatterade Kancera-aktier, lämnades dock inte på stämman.

Kanceras styrelse konfirmerade, på fråga från Aktiespararna, att avtalet med GCF inte reglerar hur länge GCF måste behålla Kancera-aktierna, varmed GCF omgående kan sälja sådana aktier det framöver tecknar vid Kanceras ”avrop” av pengar.

Erik Nerpin hävdade att GCF har ett intresse av att vårda aktiekursen varmed de inte kunde förväntas vräka ut Kancera-aktier på aktiemarknaden på det sätt som andra, liknande aktörer gjort i bolag där motsvarande finansieringsavtal funnits.

”Vi tror inte ett ögonblick att de långsiktiga”, var Åsa Wesshagens kommentar.

Författare och bevakare: Åsa Wesshagen

Dela med dig