Aktiespararna

Karnells första rapport - ökar omsättning men minskar rörelseresultat

Av Finwire/Redaktionen
14 maj 20243 min lästid
Bolagets första rapport efter noteringen på Stockholmsbörsen den 22 mars.
Industriteknikbolaget Karnell redovisar ökande omsättning i första kvartalet 2024 jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade. Det är bolagets första rapport efter noteringen på Stockholmsbörsen den 22 mars.

Nettoomsättningen steg 15,3 procent till 285,6 miljoner kronor (247,6). Den organiska försäljningstillväxten var 1,9 procent.

Ebitda-resultatet blev 35,7 miljoner kronor (40,0), med en ebitda-marginal på 12,5 procent (16,2).

Ebita-resultatet blev 20,0 miljoner kronor (27,9), med en ebita-marginal på 7,0 procent (11,3).

Kvartalet belastas av 7,2 miljoner kronor (0,0) i kostnader relaterade till börsnoteringen, samt 3,2 miljoner kronor (0,9) i förvärvskostnader. Justerat för dessa uppgick ebita till 30,4 miljoner kronor (28,8), motsvarande en ökning om 5,6 procent.

Rörelseresultatet blev 17,0 miljoner kronor (27,2), med en rörelsemarginal på 6,0 procent (11,0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 12,3 miljoner kronor (7,6).

Vd kommenterar

- Karnell har genomgått ett transformativt kvartal med en börsnotering på huvudlistan i Stockholm, vilket befäster Karnell som en långsiktig och aktiv ägare av industriteknikföretag. Vi fortsatte att visa vår förmåga att hitta och förvärva bra företag genom förvärvet av den ledande finska utvecklaren och tillverkaren av utomhusbelysningsprodukter, Sähkö-Jokinen Oy, och tilläggsförvärvet för Tekniseri-gruppen, kommenterar vd Petter Moldenius i delårsrsapporten.

Marknadsläget under det första kvartalet har generellt varit något mer avvaktande än tidigare. Trots det presterar koncernens bolag väl. Produktbolagen hade ett starkt kvartal, där flera av bolagen ser större omsättningsökningar. Nischproduktion hade det lite tuffare, där flera större kunder var lite mer avvaktande, skriver bolaget i delårsrapporten.

- Organiskt ökade intäkterna med 1,9 procent, vilket får anses vara bra givet marknadsläget. Ebita uppgick till 20,0 miljoner kronor, en minskning med 28,4 procent jämfört med föregående år, tyngt av engångskostnader från börsnoteringen och transaktionerna under kvartalet. Om vi endast ser på utvecklingen i dotterbolagen och exkluderar engångskostnaderna så ökade koncernens ebita med 1,5 procent organiskt, fortsätter Moldenius.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig