Aktiespararna

Kinnevik minskade substansvärdet marginellt under q1

Av Finwire/Redaktionen
18 april 20241 min lästid
Georgi Ganev är vd för Kinnevik.
Investmentbolaget Kinnevik rapporterar en viss minskning av substansvärdet under första kvartalet jämfört med noteringen vid årsskiftet.

Kinneviks Substansvärde per aktie låg på 170,21 kronor per 31 mars mot 171,02 kronor vid årsskiftet. För ett år sedan var nivån 198,02 kronor.

Resultatet efter skatt blev -236 miljoner kronor (2 546) och resultat per aktie uppgick till -0,84 kronor (9,09).

Nettokassan låg på 10 264 miljoner kronor mot 7 880 miljoner vid årsskiftet. För ett år sedan var nivån 10 506 miljoner.

Bolaget investerade 510 miljoner kronor under kvartalet, varav 448 miljoner kronor i kärninnehaven.

Värdet på bolagets onoterade portfölj gick ner med 5 procent under kvartalet drivet av en väsentlig nedskrivning (2 miljarder kronor) i VillageMD för att reflektera kontrollägaren WBAs goodwillnedskrivning i bolaget. I övrigt var den onoterade portföljen upp 3 procent.

Föreslår extrautdelning

Tidigare i dag har bolaget meddelat att man avser att föreslå en extrautdelning med 23 kronor per aktie med anledning av försäljningen av innehavet i Tele2.

"Våra kärninnehav – Cityblock, Mews, Pleo, Spring Health och TravelPerk – fortsatte möta våra förväntningar. [...] Våra investeringar i dessa fem bolag representerar nu 46 procent av vår tillväxtportfölj, upp från 41 procent i slutet av 2023 och 30 procent i slutet av 2022. Vi förväntar oss att deras andel av portföljen kommer fortsätta växa under 2024", säger vd Georgi Ganev.

Dela med dig