Aktiespararna

Kinnevik minskade substansvärdet under Q2

Av Finwire/Redaktionen
9 juli 20242 min lästid
Kinneviks vd, Georgi Ganev.
Investmentbolaget Kinnevik rapporterar ett minskat substansvärde under andra kvartalet jämfört med noteringen vid årsskiftet.

Substansvärdet per aktie låg på 139,77 kronor per den 30 juni mot 171,02 kronor vid årsskiftet. För ett år sedan var nivån 191,93 kronor. Per 31 mars var nivån 170,21 kronor.

Resultatet efter skatt blev -2 268 miljoner kronor (-1 410).

Resultat per aktie uppgick till -8,06 kronor (-5,02).

Nettokassan låg på 12 833 miljoner kronor mot 7 880 miljoner vid årsskiftet. För ett år sedan var nivån 8 786 miljoner kronor.

Bolaget investerade 598 miljoner kronor under kvartalet, varav 177 miljoner i kärninnehavet Cityblock och 103 miljoner kronor i nyare portföljbolaget Recursion. Avyttringar uppgick till -9 391 miljoner kronor, vilket avser innehavet i Tele2.

Värdet på den onoterade portföljen skrevs ner med 7 procent i kvartalet, främst drivet av kraftigt minskade värderingsmultiplar.

Vdn kommenterar

"Vår huvudsakliga prioritet i år för att förbättra vårt värdeskapande är att accelerera vår portföljs koncentration mot våra mest lovande bolag. Nyckeln till denna acceleration är att allokera mer kapital till dessa bolag och dra nytta av vår starka balansräkning, långsiktiga horisont, och de möjligheter som en svag exitmarknad erbjuder", säger vd Georgi Ganev.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig