Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-02

Kinnevik redovisar återigen minskat substansvärde

wysiwyg_image

Investmentbolaget Kinnevik minskade substansvärdet ytterligare under fjärde kvartalet.

Resultatet efter skatt blev -5 085 miljoner kronor (-3 467) och resultat per aktie hamnade på -18,16 kronor (-12,46).

Substansvärde per aktie låg på 188,90 kronor vid utgången av fjärde kvartalet, att jämföra med 207,05 kronor vid utgången av tredje kvartalet och 259,86 kronor vid årsskiftet 2021/2022.

Nettokassan uppgick till 10,4 miljarder kronor, att jämföra med 12,5 miljarder i Q3 och 5,4 miljarder kronor för ett år sedan.

Vd Georgi Ganev kommenterar substansvärdets utveckling.

”Inflation och stigande räntor har lett till en markant lägre riskaptit bland investerare efter två år av överflöd. Detta har särskilt påverkat hur tillväxtbolag som våra värderas av marknaden, och har därigenom haft en betydande negativ inverkan på Kinneviks substansvärde under 2022. Våra portföljbolag vidtar ett antal åtgärder för att förbättra sin lönsamhet och minska sitt beroende av ny finansiering och har startat det nya året med mer motståndskraftiga affärsplaner. Detta i kombination med vår egen starka finansiella ställning, vår långsiktighet och vår aktiva ägarmodell gör att vi alltjämt kan hålla fokus på att fortsätta leverera på vår
strategi.”

Utsikter för 2023:

"När vi påbörjar 2023 förväntar vi oss att en svag konjunktur fortsätter sätta press på oss och våra bolag. För att trotsa denna motvind har vi återställt värderingarna av våra privata investeringar i linje med utvecklingen på de publika marknaderna, vi har justerat våra förväntningar på våra bolags utveckling, och vi har stöttat åtgärder för att förstärka deras finansiella motståndskraft", säger vd:n.

Investeringarna under 2023 beräknas till omkring 5 miljarder fördelat lika mellan nya investeringar och investeringar i befintliga portföljen.

"Vi avser att vara fortsatt disciplinerade i hur vi allokerar kapital, och kommer fokusera investeringarna i de bolagen med störst långsiktig potential", säger Ganev.